Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Fusie Beveren-Zwijndrecht-Kruibeke biedt economisch perspectief

Fusie Beveren-Zwijndrecht-Kruibeke biedt economisch perspectief

  • 31/08/2023

In een verlangen om de lokale overheid te versterken, zijn fusies van gemeenten en steden steeds vaker aan de orde. Een ambitieus voorbeeld is de 
fusie van Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke. Deze fusie heeft niet alleen gevolgen voor de inwoners, maar ook voor het bedrijfsleven in de regio.

In oktober 2022 stemden de drie gemeenteraden de intentie tot fusie, die momenteel verder wordt voorbereid. Op zondag 17 september kunnen de inwoners van Zwijndrecht hierover stemmen. De stemmen worden geteld als minstens 3.000 kiesgerechtigde inwoners deelnemen. Het resultaat van de volksraadpleging is niet bindend. Ten laatste op 31 december stemmende gemeenteraden over een definitieve fusie. Vervolgens stemt het Vlaams 
parlement een definitief fusiedecreet. De nieuwe gemeente zou dan op 1 januari 2025 een feit zijn.

De fusie kan de dienstverlening kwalitatief versterken en de concurrentiepositie van bedrijven verbeteren. Een eengemaakte gemeente op linkeroever kan haar budget optimaliseren. Naast een Vlaamse schuldenverlaging van 500 euro per inwoner vermindert een fusie ook het waterhoofd dat doorgaans bij kleinere gemeenten bestaat. De administratie kan ook meer specialisatie aantrekken. Ook planmatig zal dit de infrastructuur en mobiliteit in de regio bevorderen. Een eengemaakte gemeente kan infrastructuurprojecten coherent aanpakken en aan dezelfde kwalitatieve voorwaarden onderwerpen. Ook zullen de uiteenlopende fiscale reglementen nu eengemaakt worden, wat een gelijk speelveld geeft voor de bedrijven. Momenteel betalen bedrijven zeer verschillende lokale belastingen naargelang hun ligging aan de ene of andere kant van de gemeentegrens. Voka – Kamer van Koophandel zal waken over een faire fiscaliteit voor de nieuwe gemeente.

Administratieve gevolgen

Anderzijds is er ook een keerzijde waarmee rekening moet worden gehouden. Zo zijn er bijvoorbeeld vaak administratieve gevolgen voor bedrijven. Op de website en het papierwerk van jouw bedrijf zal de naam van de nieuwe gemeente prijken, en eventueel een nieuwe straatnaam wanneer die dubbel voorkomt. De Kruispuntbank voor Ondernemingen zal gratis zorgen voor de adreswijziging en voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Toch controleer je dit maar best. Sommige bedrijven zullen dit ook moeten vastleggen tijdens een algemene vergadering.

De Kamer zal waken over een faire fiscaliteit voor de nieuwe gemeente.

Tot slot is het van cruciaal belang dat de dialoog tussen de lokale overheid en het bedrijfsleven op de verschillende plekken in de gemeente vlot blijft. Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zal zich inzetten om ervoor te zorgen dat de stem van ondernemers wordt gehoord. Maar een lokaal bestuur dat 86.000 inwoners op linkeroever vertegenwoordigt, kan alleszins meer wegen op de Vlaamse besluitvorming. 

De fusiegedachte leeft overigens niet alleen in het oosten van het Waasland. In het westen van de regio zal Moerbeke zich begin 2025 bij Lokeren voegen.

Contactpersoon

Christophe Bellens

Stafmedewerker Belangenbehartiging

AW_Digitalisering
AW_Welt_6stappenplan
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_ad whitevideo tech@venture

Artikel uit publicatie