Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Forse investeringen in Gentse mobiliteit

Forse investeringen in Gentse mobiliteit

  • 11/10/2021

Ondernemers tonen zich blij met de ambitie die Vlaanderen toont voor de stad Gent. Tijdens de Septemberverklaring, de opening van het nieuwe politieke jaar, werd bevestigd dat er maar liefst 465 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de Gentse mobiliteit. 

Maar liefst 5 projecten krijgen de steun van de Vlaamse Regering:  

  • Ondertunneling Dampoort 
  • Verlenging tramlijn 4 
  • Vertramming lijn 7 
  • Heraanleg Heuvelpoort 
  • Museumplein tussen het SMAK en het MSK 

Finale en structurele oplossing voor Gentse Dampoort 

Voka pleit al jaren voor een permanente oplossing voor dit knooppunt. De ondertunneling van Gent Dampoort voor het doorgaand autoverkeer is de meest aangewezen optie. De Dampoort is een van de belangrijkste multimodale knooppunten van de stad met belangrijke een doorvoerfunctie naar de Gentse haven.  Ook de internationale uitstraling van Gent krijgt hiermee een stevige push. Iets wat de start- en scale-up community enkel kan toejuichen.  

Het voorstel kon op een positief advies van zowel De Lijn, NMBS als Stad Gent rekenen. De ondertunneling waarbij de R40 ter hoogte van de Dampoort en het Octrooiplein over een lengte van bijna 500 meter ondergronds gaat in een tunnel met twee rijbanen is goed nieuws voor bewoners én ondernemers. “Dit zal onveilige situaties ontwarren en zorgen voor een veel betere doorstroming van het verkeer. De verkeersas van de Kasteellaan verschuift naar de terreinen van de NMBS, zodat de Kasteellaan een stadsboulevard wordt met volwaardig groen en kwalitatieve fietsassen. Leefbaarheid, verhoogde verkeersveiligheid, focus op duurzame mobiliteit en extra aandacht voor de actieve weggebruikers moeten ervoor zorgen dat de Dampoort een duurzaam multimodaal knooppunt wordt. De kwaliteit van het openbaar vervoer verhogen we via de herinrichting van de bus- en tramstations”, zegt minister Peeters. 

Tramlijnen, tunnel onder Heuvelpoort en Museumplein. 

Samen met het de ondertunneling van de kleine ring ter hoogte van de Gent-Dampoort wordt ook de buslijnen 7 omgevormd tot een nieuwe tramlijn, tussen Gent-Dampoort en Gent-Sint-Pieters, tot aan het Parkbos. De nieuwe tramverbinding heeft een totale lengte van ongeveer 10 km waarvan 7 km nieuwe traminfrastructuur en 3 km bestaande infrastructuur van tramlijn 1. Binnen dit project wordt ook het kruispunt Heuvelpoort en Museumplein heraangelegd. Ook dit moet zorgen voor een verbeterde doorstroming en veiliger verkeer. 

Tramlijn 4 wordt ook verlengd van het Neuseplein, tot de Verapazbrug tot de Dampoort via de Oude Dokken, over een afstand van 1,5 kilometer. De tramverlenging Oude Dokken vraagt een aanpassing van de bestaande traminfrastructuur en het ontdubbelen van de bestaande tramlijn 4: een noord-zuid tramlijn met eindhalte ter hoogte van de Muidebrug, en een oost-west tramlijn met eindhalte ter hoogte van de Dampoort. Het ontdubbelen van tramlijn 4 betekent ook de heraanleg van de Voormuide en Neuseplein. 

Gent op weg 

Naast deze investeringen staan er de komende jaren heel wat projecten op stapel in Gent. Voka engageert zich dan ook voor het initiatief www.gentopweg.be. Dit platform werd recent opgericht om alle infrastructuurwerken in goede banen te leiden en er duidelijk over te communiceren. De Werkvennootschap, Stad Gent, Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, Fluvius en FARYS bundelen de krachten om de werken te coördineren, de hinder zoveel mogelijk te beperken en weggebruikers en omwonenden duidelijk te informeren. 

 

eurosilo

Contactpersoon

Maarten Dheedene

Belangenbehartiging – Manager Duurzaam Ondernemen