Skip to main content

Fit for 55

  • 25/10/2021

Alfaport Voka staat principieel achter de Europese langetermijnstrategie naar klimaatneutraliteit en de transitie naar zero emissiemobiliteit die in de Green Deal en Fit for 55 worden uitgetekend. 

Toch vraagt Alfaport Voka hierbij een juiste balans tussen ambitie en efficiënte en effectieve maatregelen. 
De belangrijkste succesfactoren voor de uitvoering van dit ambitieuze actieplan zijn een goed regelgevingskader, rechtszekerheid voor particuliere investeringen, een gelijk speelveld voor alle betrokkenen, samenwerking en financiële instrumenten en ondersteuning van onze sector.  
Na overleg met de terminaloperatoren en scheepsagenten/rederijen heeft Alfaport Voka in een inspraakreactie de voorstellen uit Fit for 55 verfijnd en ingediend bij de Europese Commissie.
 

Contactpersoon

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport

IMU - btonic
VZW - DigiChambers 2021
Toerisme Limburg
Degroof - Petercam
Proximus
Ontdek onze vacatures!
Gosselin
VZW - eATA 2021
Welt white paper
Plan je bezoek in ons Experience Center!
IMU salesforce
VZW - Take The Lead