Skip to main content
  • Nieuws
  • Fiscale fraude rechtstreeks vervolgd

Fiscale fraude rechtstreeks vervolgd

  • 28/01/2021

In november 2020 werd Laura Kövesi aangesteld als hoofdaanklager van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). 

Door vanuit deze Europese instelling de (fiscale) fraude rechtstreeks te vervolgen, geeft Europa een krachtig signaal aan daders van strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden.

Het EOM zal optreden als een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie en zal onderzoeken instellen, fraudeurs vervolgen en optreden als openbaar aanklager bij de bevoegde rechtbanken van de lidstaten.

Dit heeft ook gevolgen voor fraudedossiers op het vlak van douane en btw. Omdat de activiteiten van het EOM dus een impact zullen hebben op het Belgische douanevervolgings- en sanctiebeleid, volgt Alfaport Voka dit dossier met bijzondere aandacht op. Momenteel ligt er een wetsvoorstel op tafel waarmee België het wettelijk kader zal creëren om een nauwe samenwerking op te zetten met het EOM. Door dit wetsvoorstel zullen ook aanpassingen worden aangebracht aan de Algemene Wet inzake douane en accijnzen (AWDA). 

De teksten van dit wetsontwerp zijn beschikbaar op de website van de Kamer.
 

Contactpersoon

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

IMU - LOOK&FIN
Proximus
IMU salesforce
Illochroma
Plan je bezoek in ons Experience Center!
Welt white paper
Degroof - Petercam
VZW - eATA 2021
Gosselin
Toerisme Limburg
VZW - Take The Lead
Ontdek onze vacatures!
VZW - DigiChambers 2021