Skip to main content
  • Nieuws
  • Federale hervormingen onverkort doorvoeren

Federale hervormingen onverkort doorvoeren

  • 04/10/2017

Op 10 oktober stelt federaal premier Charles Michel de jaarlijkse ‘State of the Union’ voor, zijn beleidsverklaring met de begroting en de prioriteiten voor 2018. Deze beleidsverklaring zal ongetwijfeld opgehangen worden aan het Zomerakkoord, het politieke akkoord dat de federale regering eind juli sloot over een diepgaande hervorming van de vennootschapsbelasting en over bijkomende maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen. De krachtlijnen van dit Zomerakkoord worden nu volop uitgewerkt in concrete maatregelen die moeten ingaan vanaf 2018.

We rekenen er op dat dit niet de laatste trein hervormingen is

  • Het Zomerakkoord zet perspectief voor ondernemingen.
  • Die principes moeten nu uitgewerkt worden in duidelijke en coherente wetteksten.
  • Maar het federale werk is nog lang niet klaar.Charles Michel

Het is goed en noodzakelijk dat de uitwerking van het Zomerakkoord er snel komt, zodat het perspectief dat werd geschetst in de zomer nu ook concreet wordt voor de ondernemingen en zodat zij de impact ervan vanaf volgend jaar kunnen voorbereiden. Voka heeft het Zomerakkoord positief ontvangen, omdat de aangekondigde hervormingen in globo leiden tot lastenverlaging en meer flexibiliteit voor de ondernemingen, wat hen zal toelaten om meer jobs en welvaart te creëren. Deze veelbelovende ‘vogels in de lucht’ moeten echter ook effectief zoveel mogelijk ‘vogels in de hand’ worden: concrete vooruitgang voor onze bedrijven, verankerd in wetteksten. Daarbij is van groot belang dat de wetteksten duidelijk en coherent zijn, opdat de maatregelen hun volle positief effect kunnen sorteren.

Zo is het inzake vennootschapsbelasting bijvoorbeeld absoluut noodzakelijk dat de tariefverlaging naar 25% vanaf 2020 nu al in de wetteksten wordt opgenomen, evenals een integrale uitwerking van de beloofde fiscale consolidatie en van de beperkingen op aftrekbaarheid van verliezen. Enkel zo kunnen ondernemingen zich op een rechtszekere manier voorbereiden op de grote fiscale veranderingen die eraan komen. Inzake de hervormingen van de arbeidsmarkt moeten uithollingen en contradicties in de wetteksten vermeden worden. Al te vaak moeten we hier immers een processie van Echternach vaststellen: het politieke symbool inzake meer flexibiliteit blijft dan wel overeind, maar het beoogde resultaat wordt op het terrein niet bereikt. We hebben nood aan echt werkbare teksten voor de bedrijven, onder meer inzake de winstpremie, bijverdienen, e-commerce, burnoutcoaches en mystery calls.

Het Zomerakkoord bevat dus een lijst van belangrijke hervormingen die dringend moeten worden gerealiseerd. We roepen de federale regering dan ook op om de beloofde maatregelen inzake lastenverlaging en meer flexibiliteit onverkort door te voeren.

We rekenen er ook op dat dit niet de laatste trein hervormingen is, want er valt immers nog 1,5 jaar te regeren vanaf 2018. Het werk is dus nog niet af, er liggen nog veel andere noodzakelijke hervormingen te wachten op de plank, zoals het energiepact, de stakingswet, de minimale dienstverlening, …

Niko Demeester - secretaris generaal - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD