Skip to main content
  • Nieuws
  • Federaal regeerakkoord met inspanningen van Alfaport Voka

Federaal regeerakkoord met inspanningen van Alfaport Voka

  • 15/10/2020

Samen met andere stakeholders uit de private sector is Alfaport Voka erin geslaagd om een aantal belangrijke topics te laten opnemen in het nieuwe regeerakkoord. 

Douane

  • De douanediensten moeten fungeren als economische hefboom en zich als cruciale schakel in de logistieke keten performant organiseren; 
  • in overleg met de economische actoren moet de douanewetgeving verder worden gemoderniseerd;
  • samen met de stakeholders wordt het douanesanctiebeleid verder geëvalueerd en hervormd; 
  • binnen de strijd tegen de fiscale fraude zal ook rekening worden gehouden met de goede trouw van de belastingplichtige;
  • de regering voorziet de nodige middelen voor het douaneproject ‘100 % scanning van risicocontainers’ in het kader van de strijd tegen drugs in de haven van Antwerpen. Dit project omvat investeringen in diverse technologieën die het mogelijk moeten maken om alle risicogoederen te identificeren en controleren, met een minimale verstoring van de logistieke keten. 

Mobiliteit

  • Om een verdubbeling van het spoorvolume te realiseren tegen 2030, krijgt Infrabel bijkomende exploitatie- en investeringsmiddelen. Verder worden de subsidies voor het gecombineerd en verspreid vervoer geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. 

Duurzaamheid

  • De federale regering steunt net de Europese Green Deal en zal de coördinatie met de deelstaten optimaliseren, om deze Europese doelstellingen te halen. Er wordt een ambitieus investeringsplan opgemaakt en het behalen van de doelstellingen wordt aan een objectieve toetsing onderworpen, waarbij de verschillende actoren worden betrokken. Alfaport Voka steunt de Green Deal, maar heeft enkele aandachtpunten opgelijst in een position paper.

Alfaport Voka heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd om deze thema’s op de agenda te krijgen. De komende jaren zal het ook zijn volledige medewerking verlenen om samen met alle andere stakeholders deze projecten te realiseren.    
 

Contactpersoon

Stephan Vanfraechem

Directeur Alfaport

Illochroma
IMU - LOOK&FIN
Degroof - Petercam
Proximus
VZW - DigiChambers 2021
VZW - Take The Lead
IMU salesforce
VZW - eATA 2021
Welt white paper
Ontdek onze vacatures!
Plan je bezoek in ons Experience Center!
Toerisme Limburg
Gosselin