Skip to main content
  • Nieuws
  • Fast forward met fast track voor buitenlandse werknemers

Fast forward met fast track voor buitenlandse werknemers

  • 04/03/2020

Tot voor kort was België wereldwijd een koploper in het efficiënt en snel afleveren van arbeidskaarten aan werknemers die van buiten de EU hier willen werken. Maar die koppositie zijn we kwijt. In een steeds krappere arbeidsmarkt lopen ondernemingen en onderzoeksinstellingen hierdoor broodnodig buitenlandse toptalent mis. In de nieuwe procedure voor buitenlands talent is het onmogelijk om kort op de bal te spelen. In de internationale war for talent is een fast track nodig die de trage procedures voor de aanstelling van buitenlandse werknemers of onderzoekers versnelt. 

Die buitenlandse talenten moeten zowel een werk- als een verblijfsvergunning krijgen. Voor 2019 konden die twee procedures simultaan en dus sneller verlopen. Met een werkvergunning kon men al aan de slag terwijl de aanvraag voor een verblijfsvergunning nog lopende was. Maar door de omzetting van de Europese regels moesten deze procedures achter elkaar doorlopen worden om te resulteren in de aflevering van één document. Waar de arbeidsvergunning vroeger voor visumvrijgestelde personen binnen de drie weken kon worden afgeleverd, duurt dit nu in het beste geval twee maanden, tot zelfs vijf maanden

Terug beste van de klas 

We waren ooit de beste van de klas en moeten absoluut de ambitie hebben om die positie terug in te nemen. In Vlaanderen loopt de vergunning ondertussen steeds vlotter en ook op federaal vlak zien we dat er inspanningen geleverd worden die de doorlooptijd inkorten. 

“Waar de arbeidsvergunning vroeger voor visumvrijgestelde personen binnen de drie weken kon worden afgeleverd, duurt dit nu in het beste geval twee maanden.”

Veronique Leroy

Voka toont zich zeer tevreden over tussentijdse resultaten zoals een doorgedreven digitalisering van de aanvraagprocedure aan Vlaamse zijde vanaf 1 maart dit jaar en kijkt uit naar het digitale platform dat de verschillende gewesten en het federale niveau vanaf 2021 zullen gebruiken. Ook de actieve zoektocht naar pragmatische oplossingen voor diverse kinderziektes kan op de steun van de ondernemersorganisatie rekenen. 

Fast Track

Maar er is voor Voka nog werk aan de winkel. Voka pleit nu nog voor een fast track, een snelwegprocedure voor ondernemingen die door de overheid een speciale erkenning krijgen. Deze aanpak kan men ook toepassen voor bepaalde profielen zoals hooggeschoolden en onderzoekers. 
Als we de internationale war for talent willen winnen moeten we innovatief en klantgericht te werk gaan en daarbij hoort een degelijke Fast Track.

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd