Skip to main content
  • Nieuws
  • Familiebedrijven zijn niet klaar voor toekomst

Familiebedrijven zijn niet klaar voor toekomst

  • 11/04/2017

Cijfers tonen aan dat familiale ondernemers niet voldoende bezig zijn met de continuïteit van hun bedrijf. Ze gaan te laat van start met de voorbereiding tot overdracht van hun onderneming. Met het traject ‘Transitio’ wil het Family Business Center van Voka – KvK Limburg ondernemers begeleiden naar een succesvolle overdracht.

25

Generatieswitch

Familiebedrijven zijn bijzonder belangrijk voor Limburg. Zij vormen 78% van het Limburgse ondernemerslandschap, zijn goed voor meer dan de helft van het totaal aantal arbeidsplaatsen in Limburg en staan in voor 46% van het bruto regionaal product. Veel ondernemers die opgestart zijn na de sluiting van de steenkoolmijnen bereiken nu stilaan de pensioengerechtigde leeftijd. 25% van de Limburgse bedrijven zullen in de komende 5 jaar dus een generatieswitch kennen.

Slechts 1 op 3 overleeft

Waakzaamheid is in deze periode zeker geboden. Slechts 30% van de familiebedrijven realiseert immers een succesvolle overdracht naar de tweede generatie. Bij de derde generatie blijft minder dan 10% overeind.

30
40

 

Geen idee

De helft van de overdragers weet nog niet wie de toekomstige leidinggevende of de toekomstige eigenaar zal zijn en 40% van de familiebedrijven heeft geen idee van de gevolgen voor het bedrijf bij een plotse verdwijning van de bedrijfsleider of eigenaar, bijvoorbeeld door ziekte of overlijden.

Nog geen actie

25% van de oorzaken van het falen van de overdracht ligt bij het niet adequaat voorbereiden en of inschatten van de volgende generatie.  20% van de bedrijven die binnen dit en twee jaar gaan overdragen hebben nog geen actie ondernomen. Het denkproces van de overdracht vangt best aan uiterlijk  op de leeftijd van 50 jaar. Veel ondernemers zijn dus onvoldoende voorbereid op de toekomst van hun bedrijf.

20

 

Family Business Center

Ondernemen is een mooi maar ook vaak een eenzaam beroep. De complexiteit van het familiebedrijf is niet altijd bespreekbaar in de directe omgeving. Ook blijkt uit onderzoek dat accountants in 75% van de gevallen niet doorverwijzen naar de juiste experts, onder andere uit angst om de ondernemer als klant te verliezen. Daarom wil het Family Business Center van het binnen Voka -KvK Limburg geïntegreerde C.E.O.-Limburg, een onestopshop zijn voor familiebedrijven. U vindt er info en inspiratie over alle aspecten van het besturen van het familiebedrijf, maar in het bijzonder over overdracht en overname.

Transitio

Om de toekomst van het bedrijf te garanderen is het nodig om tijdig actie te ondernemen voor de continuïteit van de organisatie. Dit gebeurt best nog voor de keuze gevallen is of het bedrijf binnen de familie blijft, al dan niet met een externe C.E.O. verder gaat, of dat het eventueel verkocht wordt. Er zijn immers verschillende factoren die een invloed hebben op de waarde van een bedrijf. Inzicht hebben in deze factoren is een eerste stap in de voorbereiding en draagt bij tot de continuïteit van het bedrijf. Ondernemers werken in alle discretie aan een concrete vertaalslag voor hun bedrijf middels het unieke begeleidingstraject Transitio. Deelnemers krijgen inzichten in de verschillende aspecten die een toekomstige overdracht succesvol kunnen maken. Omdat ze beter gewapend zijn voor de toekomstige beslissingen zal een eventuele verkoop of overdracht succesvoller en vlotter verlopen.

Meer info: www.familybusinesscenter.be