Skip to main content
  • Nieuws
  • Extreme piek in conjunctuurvooruitzichten in Antwerps-Wase regio

Extreme piek in conjunctuurvooruitzichten in Antwerps-Wase regio

  • 24/11/2016

Recessie van bankencrisis na 10 jaar verteerd

 

Op basis van de gegevens die momenteel voorliggen, zien we een zeer sterke opstoot van de conjunctuurbarometer voor de komende maanden. De curve klimt vanaf medio 2016 en zal naar alle waarschijnlijkheid tegen de jaarwisseling pieken tot 96.24 punten. Met dit niveau komt de barometer bijna terug op het hoogste niveau dat bereikt werd vóór de bankencrisis van 2008. In maart 2017 zou zelfs de magische kaap van 100 punten bereikt worden.

Deze vooruitzichten worden ook bevestigd door de cijfers van de Nationale Bank van België. Ook daar schiet de regio Antwerpen-Waasland er in positieve zin bovenuit. Binnen het momenteel voorliggende scenario zou tijdens de tweede jaarhelft voldoende economische activiteit gegenereerd worden om de economische expansie tijdens het volledige jaar 2016 op het equivalent van 15.11 punten te brengen. Deze netto aangroei verschilt drastisch van de -2.82 punten die vorige maand  nog in het vooruitzicht gesteld werden en komt al aardig in de buurt van de successtory van 2013 (19.96 punten).

 

Gunstige exportvooruitzichten ondersteunen ongetwijfeld deze conjuncturele expansie mee. Ook de basischemie en de automobielmarkt leveren een stevige bijdrage. Ook de slagkracht van de containertrafiek trekt duidelijk verder aan. De export van ruwe diamant trekt aan en levert opnieuw een expansieve conjunctuurbijdrage. Het resultaat van dit alles is dat we ook in de werkloosheidscijfers en het jobaanbod in de regio een positieve evolutie zien. 

 

SECTORALE EVOLUTIE ANTWERPEN WAASLAND oktober 2016 – maart 2017

 

Export
De positieve trend die zich hier aftekent is beduidend steiler dan die in de vergelijkbare periode vorig jaar. De export blijkt in staat een conjuncturele expansie mee te ondersteunen.

Bouw
Verwacht wordt dat er de komende maanden opnieuw meer bouwvergunningen zullen afgeleverd worden voor residentiële nieuwbouw en niet residentiële renovatiebouw. Die positieve evolutie zien we niet bij de niet-residentiële nieuwbouw.

Automobiel
Naar alle waarschijnlijkheid zullen er meer nieuwe voertuigen worden ingeschreven. De automobielmarkt levert een duidelijke opwaartse stabiele conjunctuurprikkel.

Haven
De vooruitzichten voor de containertraffiek blijven positie. In vergelijking met de vooruitzichten van vorige maand zien we zelfs nog een lichte stijging. Binnen het niet-conventioneel stukgoed zien we zelfs een uitzonderlijke sterke stijging die mogelijk te verklaren is door een eenmalige toevalstreffer.

Chemie
De basischemie in onze regio, goed voor 70 % van de totale Belgische basischemie, levert opnieuw een structurele bijdrage tot het verloop van de regionale conjunctuurcurve. 

Diamant
Ook de export van ruwe diamant trekt gevoelig aan en levert opnieuw een expansieve bijdrage tot het regionale conjunctuurverloop. De activiteit gepolijste diamant zwakt de verwachting echter wat af, maar voor de sector in z’n geheel verwachten we wel een positief saldo.

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt staat onder een gunstig gesternte. Zowel de werkloosheidstrends als het aantal vacatures laten een positief beeld zien.

 

 

 

VOKA indicatorwaarden ANTWERPEN-WAASLAND

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Jan

85,62

58,59

51,83

73,88

74,21

81,13

97,03

Feb

87,47

59,79

49,10

75,40

74,73

80,38

98,51

Mrt

87,37

61,15

46,09

76,05

75,02

79,99

100,40

Apr

84,02

61,80

44,04

77,20

75,69

79,06

 

Mei

78,89

61,30

44,24

77,81

76,73

79,01

 

Jun

73,61

60,03

47,02

77,95

78,24

79,27

 

Jul

68,54

56,95

51,94

77,19

78,83

80,87

 

Aug

65,21

54,42

57,06

75,50

79,58

84,23

 

Sep

62,35

51,66

61,69

74,17

79,95

88,31

 

Okt

59,84

50,84

65,75

73,12

80,47

92,02

 

Nov

58,58

51,54

68,94

73,19

81,27

94,61

 

Dec

57,87

52,01

71,79

73,49

81,35

96,24

 

 

Nota:  Voor de berekening van de indicator werd de volledige conjunctuurterugval die zich manifesteerde tussen juni 2007 en maart 2009 per definitie gelijkgesteld aan 100 punten. Eén indicatorpunt is dus gelijk aan 1% van deze volledige terugval in de economische activiteit.

 

 

Definities:

-Trend: over volgende zes maanden, kan gelijk zijn als vorig jaar maar op een lager of een hoger niveau. Indien forecast daalt maar op een hoger niveau dan een jaar geleden dan wordt de groei ondersteunt.

-Year-to-year differential: hoe was verloop in zelfde periode vorig jaar, cijfer is het gemiddelde tussen alle punten van forecast over zes maanden van een jaar geleden (-12 maanden) en forecast over dezelfde zes maanden uitgedrukt in een percentage

-Significant: statistisch duurzaam of toevallig

 

 

Over de conjunctuurbarometer Antwerpen-Waasland:

Deze barometer voorspelt het conjunctuurverloop voor de komende zes maanden aan de hand van geteste econometrische modellen op basis van maandelijkse gegevens van de export, bouwsector, verkoop personenwagens, diamanthandel, basischemie, haventrafiek (conventioneel stukgoed en containers in TEU), werkloosheid en werkaanbiedingen in onze regio.

Uit het model komen jaarlijkse indicatorwaarden die een evolutie weergeven t.o.v. de top en de bodem van de conjunctuurcurve (zie rode cijfers in de tabel). Deze top en bodem worden gelijkgesteld aan 100 en 0. In het geval van Antwerpen-Waasland werd de bodem bereikt in juni 2009, de hoogste waarde werd geregistreerd in maart 2011. Eén indicatorpunt is dus gelijk aan 1% van deze volledige terugval in de economische activiteit.

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Welt white paper
Gosselin