Skip to main content
  • Nieuws
  • Extra jaren vertraging Oosterweel onaanvaardbaar voor bedrijven

Extra jaren vertraging Oosterweel onaanvaardbaar voor bedrijven

  • 17/01/2017

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland nam onthutst kennis van de adviezen van de auditeurs van de Raad van State die fundamentele kritiek hebben op de manier waarop het MER-Oosterweel tot stand kwam. Een mogelijke vernietiging van het GRUP is een economische catastrofe voor een regio die smeekt om oplossingen. Een setback van jaren is onaanvaardbaar voor het bedrijfsleven. 

Voor ondernemers staat een structurele oplossing voor de mobiliteit al jaren op de eerste plaats. ‘Gezien het grote economische belang voor Vlaanderen, is de bouw van de derde Scheldekruising prioritair’. Zo staat het letterlijk in het regeerakkoord van de Vlaamse regering. ‘Na decennialang getalm zou dit jaar de spade in de grond gaan zodat er eindelijk schot zou komen in het Oosterweeldossier’, benadrukt gedelegeerd bestuurder Luc Luwel. ‘De realisatie van het Masterplan Antwerpen is van levensbelang voor de hele Vlaamse economie: de brede regio rond Antwerpen vertegenwoordigt een derde van de totale Vlaamse export. Het BAM-tracé is bovendien het beste compromis tussen mobiliteit, leefbaarheid en betaalbaarheid. Dat hebben recente studies aangetoond.’

 

Het economisch verlies dat de Antwerpse regio leidt door de mobiliteitsknoop is enorm. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland berekende de kost van het tijdsverlies die bestuurders oplopen door files. Op jaarbasis kost het verlies aan reistijd ruim 150 miljoen euro, louter op de snelwegen in en om Antwerpen. Zorgwekkend is ook dat die tijdsverliezen razendsnel oplopen. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten vorig jaar gemiddeld met 11 % toegenomen en ten opzichte van 2014 met 20 %.

 

Een slechte mobiliteit weegt op het investeringsklimaat: ondernemingen die geen zicht hebben op de mobiliteitsoplossingen van de regio, stellen investeringen uit’, zegt Luc Luwel. ‘Een slechte mobiliteit maakt onze regio ook minder attractief voor hooggeschoolden: kenniswerkers willen hun schaarse vrije tijd niet in de file doorbrengen waardoor er een braindrain ontstaat. En files stralen uiteraard negatief af op het imago van onze regio: een regio met stilstand wekt de indruk de zaken niet onder controle te hebben’, aldus Luc Luwel.

 

Het bedrijfsleven vraagt dat de actiegroepen die naar de rechter zijn gestapt dit begrijpen en ook inzien dat een vernietiging van de MER alles op losse schroeven zet. Óók de overkapping. De situatie is niet meer die van 2013. Samen met de overkappingsintendant heeft de Vlaamse overheid het voorbije jaar belangrijke stappen gezet naar een evenwichtige oplossing, waar iedereen zich in kan vinden.

 

Daarom hoopt Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland ten stelligste dat de Vlaamse regering met een heldere argumentatie de achterhaalde bezwaren van de auditeurs zal weerleggen. Laat a.u.b. dit jaar de spade in de grond gaan.

Gosselin
Welt white paper
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende