Skip to main content
  • Nieuws
  • “Extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling cruciaal voor onze economie”

“Extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling cruciaal voor onze economie”

  • 25/09/2018

Vandaag gaf Geert Bourgeois de laatste septemberverklaring van de huidige legislatuur. De Minister-President kondigde in zijn toespraak extra investeringen aan in onderzoek en ontwikkeling. Voka – Kamer van Koophandel Limburg is tevreden dat hiermee de ambitie om te groeien tot 500 miljoen euro wordt gehaald. “We zijn altijd blijven pleiten voor extra investeringen. Dat dit gehoor krijgt en de regering woord houdt, stemt ons uiteraard tevreden”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Maar het werk is daarmee niet af: er zijn nog belangrijke uitdagingen. Vooral in onderwijs en mobiliteit ligt er nog veel werk op de plank.”

“Extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling cruciaal voor onze economie”

Samen met de septemberverklaring presenteerde de Vlaamse Regering ook een begroting die opnieuw in evenwicht is. Voka is tevreden dat de regering hiermee op koers blijft. Daarnaast maakt de regering ook extra middelen vrij voor onder meer onderzoek en ontwikkeling. Deze investeringen zijn cruciaal voor Voka – KvK Limburg. “Als werkgevers vragen we al sinds het begin van deze legislatuur dat er voldoende wordt geïnvesteerd in innovatie. Uit onze recent gepubliceerde Toekomstindicator blijkt dat onze provincie nog niet thuis geeft op het vlak van innovatie”, aldus Leten. “Willen we in de huidige context van digitalisering en internationalisering als Limburgse - en bij uitbreiding Vlaamse- economie blijven meetellen, dan zijn deze extra investeringen cruciaal.”

Duaal leren is prioriteit

In zijn toespraak riep Minister-President Bourgeois zijn coalitiepartners ook op om tijdens het laatste jaar van de legislatuur nog volop te regeren. Hiermee herhaalt hij de oproep die Voka – KvK Limburg al enkele maanden doet. “De dossiers die momenteel nog op tafel liggen zijn té prangend om ze op de lange baan te schuiven. Het duaal leren is hier een belangrijke prioriteit. Deze vorm van leren op de ondernemingsvloer moet een volwaardige leerweg worden in ons onderwijs. Ook het verder promoten van STEM-opleidingen moet hoog op de agenda blijven staan. Het aantal studenten binnen deze opleidingen heeft in Limburg immers nog nooit zo laag gelegen. Met een aandeel van amper 12% binnen Vlaanderen is het duidelijk dat er nog veel water naar de zee moet vloeien om klaar te zijn voor de toekomst. We zijn dan zeer tevreden dat de Vlaamse regering extra middelen vrijmaakt om STEM verder te promoten en de instroom in het onderwijs te vergroten.”

Mobiliteit moet beter!


Daarnaast blijven ook inzake mobiliteit de uitdagingen groot. “Tijdens de huidige legislatuur is het aantal files niet afgenomen, integendeel. Daar moeten we dringend ingrijpende maatregelen nemen. We moeten ervoor zorgen dat onze Limburgse medewerkers minder snel de wagen nemen door te investeren in performante alternatieven en infrastructuur. Een goede interne mobiliteit is daarvoor een noodzakelijk voorwaarde. De weg van het noorden naar het zuiden van onze provincie is nog steeds eindeloos. De oplossing ligt voor de hand, maar tot op heden zijn er nog steeds geen concrete plannen voor de realisatie van de Noord-Zuidverbinding. Daarnaast zijn realistische treinverbindingen uiteraard een logische tweede vereiste. Voor wie toch de wagen verkiest, moeten de verkeersknopen ontward worden. Een uitbreiding van de E313 en E314 tot 2x4 rijstroken dringt zich al langer op.” besluit Johann Leten.

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging