Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Evaluatie Vlaamse en federale regeringen: het had meer moeten zijn

Evaluatie Vlaamse en federale regeringen: het had meer moeten zijn

  • 15/02/2019

In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei blik ik graag met u terug op hoe de huidige Vlaamse en federale regering het er vanaf brachten. De verwachtingen voor de nieuwe regeringen waren destijds hooggespannen. Het ergste leek achter de rug, met prille tekenen van economisch herstel. En ook op politiek vlak lagen de kaarten goed. Een homogene samenstelling van de Vlaamse en federale coalities en vijf jaar tot de volgende verkiezingen lieten ruimte voor ernstig beleid. Van electorale kortetermijndruk was geen sprake.

Op verschillende cruciale domeinen werd vooruitgang geboekt. Toch werden al te vaak hervormingen niet ver genoeg doorgetrokken en ook op nieuwe uitdagingen werd onvoldoende ingespeeld. Kortom, gezien de gunstige economische en politieke omstandigheden had het in deze legislatuur meer kunnen en moeten zijn.

Finaal realiseerde de Vlaamse regering het merendeel van de prioriteiten die Voka naar voren had geschoven. Daarbij werd vooral ingezet op meer investeringen in innovatie en mobiliteit. De omgevingsvergunning en het duaal leren werden ingevoerd, net als een grondige vereenvoudiging van de lastenverlagingen voor doelgroepen. De energiekosten blijven evenwel een teer punt. En op het vlak van welzijn en onderwijs had de Vlaamse regering veel meer kunnen doen. Met de taxshift, de indexsprong en de hervorming van de vennootschapsbelasting voerde de federale regering dan weer een broodnodige lastenverlaging door om de jobcreatie en de koopkracht te verhogen. Zij slaagde er deels in de ontsporing van de overheidsuitgaven af te remmen, maar daarin had men verder moeten en kunnen gaan. Op het vlak van de arbeidsmarkt zijn een aantal maatregelen genomen, maar werden vooral veel kansen gemist om de noodzakelijke diepgaande hervormingen door te voeren.

“Gezien de gunstige economische en politieke omstandigheden had het in deze legislatuur meer kunnen en moeten zijn.”

Bert Mons, Algemeen directeur

Ten slotte is het ook relevant om het Vlaamse en federale beleid te evalueren in vergelijking met de rest van Europa. Als wij belangrijke stappen zetten, maar de rest van Europa gaat veel sneller, dan gaan we er relatief gezien toch op achteruit. De “Waar voor je geld”-index van Voka meet voor 24 Europese landen in welke mate de kwaliteit en output van de overheid in overeenstemming zijn met wat we ervoor betalen via belastingen en bijdragen. België blijft ter plaatse trappelen op een laag niveau… Er werden inspanningen geleverd, maar andere landen deden beter en meer.

Kortom: op verschillende cruciale domeinen werden belangrijke eerste stappen gezet, maar al te vaak werd die lijn niet ver genoeg doorgetrokken. De volgende coalities moeten op de ingeslagen weg verdergaan, maar daarbij zullen ze wellicht moeten afrekenen met minder gunstige omstandigheden. Over twee weken bekijken we samen de resultaten van het gevoerde beleid voor West-Vlaanderen in het bijzonder. Ik scherp alvast mijn pen.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag