Skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Evaluatie berekening diffuse stofemissies bij op- en overslag droge bulkgoederen
bulk
  • 01/10/2019

Evaluatie berekening diffuse stofemissies bij op- en overslag droge bulkgoederen

Conform de Vlarem-wetgeving rapporteren de grote op- en overslagbedrijven voor droge bulkgoederen jaarlijks een inschatting van de diffuse stofemissies. 

Hiervoor gebruiken zij verschillende methodes met factoren die voor interpretatie vatbaar zijn. Aangezien de Vlaamse overheid deze cijfers gebruikt voor de opstelling van de luchtkwaliteitskaarten, is het belangrijk dat de inschatting van deze stofemissies op een eenvormige manier gebeurt. Daarom brengt Alfaport Voka de gebruikte methodes van deze inschattingen in kaart om deze problematiek bespreekbaar te maken bij de VMM.

Contactpersoon

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport

Welt white paper
Gosselin
Proximus