Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • EU-Vietnam vrijhandelsverdrag: ambitieus akkoord opent deuren tot snel groeiende markt

EU-Vietnam vrijhandelsverdrag: ambitieus akkoord opent deuren tot snel groeiende markt

  • 17/09/2020

Op 1 augustus trad het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Vietnam in voege. Vietnam is sinds enkele jaren de tweede grootste ASEAN handelspartner voor de EU (na Singapore). ASEAN (Association of South East Asian Nations) is met zijn meer dan 600 miljoen inwoners en een aantal landen met snel groeiende economieën een interessante regio voor de EU om zaken mee te doen. Vietnam, met ongeveer 100 miljoen inwoners en een GDP groei van 6 à 7% (pre-covid-19), is binnen ASEAN de grootste exporteur naar de EU. 

Met Bart Verheyen, voorzitter van de Belgian Luxembourg Chamber of Commerce in Vietnam, en Andries Gryffroy, voorzitter van de Belgian Vietnamese Alliance in België, hadden we een gesprek over de voordelen van dit akkoord voor Belgische bedrijven.

1. Het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Vietnam (EVFTA) wordt omschreven als het meest moderne en ambitieuze akkoord ooit gesloten tussen de EU en een ontwikkelingsland. Waarom is dit?

Bart Verheyen: Het EVFTA gaat veel verder dan de klassieke vrijhandelsverdragen waarvoor normaal gezien het basisprincipe van de Wereldhandelsorganisatie wordt gehanteerd: toegang tot elkaars markten vergemakkelijken door allerhande belemmeringen (voor goederen bijvoorbeeld zijn dat de klassieke tarieven en invoerrechten) af te bouwen. Dit akkoord opent ook de Vietnamese markt voor EU dienstverleners in een heel aantal domeinen waarvoor in een klassiek WTO-based handelsverdrag toegang geweigerd wordt. Ten slotte is er ook een apart verdrag ter bescherming van investeringen, waarin een innovatief mechanisme is opgenomen om geschillen te beslechten via het zogenaamde Investment Tribunal System. Dit EVFTA wordt vanaf nu gezien als het modelvoorbeeld voor alle andere landen die een vrijhandelsverdrag met de EU willen sluiten.
Andries Gryffroy: Het verdrag gaat inderdaad heel ver en geeft ook aanzetten tot institutionele hervormingen en wetswijzigingen inzake milieubescherming, duurzame ontwikkeling en bescherming van werknemers. Het is trouwens de eerste keer dat een handelspartner van de EU het label ‘made in EU’ voor niet-agrarische producten aanvaardt. Dit is vrij uniek.

2. Waren jullie als bilaterale kamer op enige manier betrokken bij de totstandkoming van dit akkoord?

Bart Verheyen: De verschillende Kamers van Koophandel in Vietnam waren voornamelijk betrokken via de 8 sectorcomités van de Europese Kamer van Koophandel (EuroCham). Die hebben doorheen de 14 onderhandelingsronden telkens case by case input gegeven aan de EU onderhandelaars. Met zijn 1.000 leden heeft EuroCham een gewicht gehad tijdens de onderhandelingen en daarna tot aan de ondertekening dat wij als nationale Kamer nooit gehad zouden hebben.
We lanceren dit jaar ook nog onze `Starters Kit` voor kmo`s die in Vietnam zaken willen komen doen.  Daarvoor zal ook een roadshow/webinar georganiseerd worden waarbij tevens het EVFTA verder belicht zal worden. 

3. Het akkoord zal vrijwel alle invoerrechten tussen beide partijen binnen tien jaar doen verdwijnen. Moeten we zolang wachten om enige impact te voelen?

Andries Gryffroy: Door dit akkoord verloopt nu al 65% van de Europese goederenexport naar Vietnam tariefvrij. Denk hierbij aan textiel, farmaceutische en chemische producten, machines. Voor een reeks andere producten zoals voeding, alcoholische dranken en auto’s verminderen de invoertarieven gradueel, gespreid over een periode van 3 tot 10 jaar, om zo uiteindelijk te komen tot een nultarief.  
Bart Verheyen: Dit is een verregaande liberalisering voor een middle-income land als Vietnam. Omgekeerd heeft de EU zijn invoerrechten tot 0 gereduceerd voor 84% van alle tarieflijnen vanaf de invoering van dit vrijhandelsverdrag. Dat loopt verder op tot 99% binnen de 7 jaar.  

4. Behalve lagere invoerrechten, welke andere voordelen biedt het akkoord nog?

Andries Gryffroy: Door dit akkoord zal er samengewerkt worden op basis van internationale standaarden en vereenvoudigde douaneprocedures. Tevens zijn er belangrijke bepalingen opgenomen met betrekking tot de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, liberalisering van investeringen, betere toegang voor dienstenbedrijven en een betere en snelle toegang tot overheidsopdrachten. Het EVFTA zal ons helpen om meer Europese bedrijven te overtuigen om in Vietnam aanwezig te zijn en om Vietnamese bedrijven beter te promoten op de Europese markt.

5. Welke sectoren zien jullie het meest profiteren van de verbeterde markttoegang?

Andries Gryffroy: Door de groeiende middenklasse in Vietnam en het hoger beschikbaar inkomen zal de vraag naar geïmporteerde producten groeien. Nu al zien we ketens als McDonald’s, Starbucks en Pizza Hut en het aanbod zal ongetwijfeld verder toenemen. Ook de vraag naar veilig voedsel en naar biologische producten is groot.
De visteelt en land- en tuinbouwsector bieden opportuniteiten aan leveranciers van automatisatie, meststoffen en verpakkings- en voedingsmachines, maar evenzo is er nood aan expertise inzake marketing en branding zodat ook hun merken wereldwijd sterker bekend raken.
In de sectoren textiel, elektronica en machinebouw is er heel wat groeipotentieel, o.a. voor toelevering van machines nodig voor de productieprocessen.
Ten slotte vormen de problemen ten gevolge van de klimaatverandering (droogte, overstromingen, verzilting van de Mekongdelta) een hele uitdaging. Er zal sterk moeten ingezet worden op duurzame infrastructuur van wegen en havens en duurzame mobiliteit, maar ook op afvalverwerking, hernieuwbare energie, waterzuivering en technologie rond water- en luchtkwaliteit.   

6. Wat kunnen jullie als kamers van koophandel betekenen voor Belgische en Vietnamese bedrijven?

Bart Verheyen: Beluxcham vertegenwoordigt Belgische en Luxemburgse bedrijven in Vietnam sinds 2003 en verhoogt als dusdanig het profiel van het Belgisch/Luxemburgse bedrijfsleven alhier. We helpen onze leden om snel hun netwerk uit te bouwen via business events, networking events en bedrijfsbezoeken. Nieuwkomers helpen we via onze nieuw te lanceren Starters Kit door hen bij te staan in een eerste zoektocht naar leveranciers. We ondersteunen Belgische en Luxemburgse handelsmissies naar Vietnam en via onze uitstekende contacten met de Belgische ambassade en regionale handelsvertegenwoorders brengen we de politieke en zakenwereld samen.
Dankzij het samenwerkingsakkoord met BVA kunnen we als een 100% bilaterale Kamer optreden.  Beluxcham/BVA is uniek in de wereld door zowel in België/Luxemburg als in Vietnam een volledig uitgebouwde infrastructuur te hebben waardoor we elkaar kunnen ondersteunen.  Belgisch/Luxemburgse bedrijven naar Vietnam en Vietnamese bedrijven naar België/Luxemburg: we hebben de service en know-how in huis. We zijn elkaars spiegelbeeld.
Andries Gryffroy: Onze kamers zijn een brug tussen Vietnam en Belgie, en dit op het hoogste niveau bij de decision makers in Brussel/EU en Vietnam. We zijn een betrouwbare en gerespecteerde partner, zowel in Belgie als in Vietnam, en we zijn erkend door de officiële instanties in beide landen.
BVA helpt haar leden in hun zoektocht naar geschikte handelspartners, we staan hen bij voor vertalingen en wettelijke aangelegenheden, we bieden taalcursussen aan en we organiseren specifieke seminaries op maat van hoe zaken doen met Vietnam. Vanaf het najaar en uiteraard ook in functie van de evolutie van de covid-19 crisis zullen we een roadshow organiseren om het EVFTA dichter bij de Belgische ondernemingen te brengen.      

Le Chan: a women hero statue in Haiphong
Le Chan: a women hero statue in Haiphong

 

Andries Gryffroy
Andries Gryffroy
Bart Verheyen
Bart Verheyen

 

Belgian Vietnamese Alliance                           

www.belvietnam.be                                          

info@belvietnam.be                                          

Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Vietnam

www.beluxcham.com

info@beluxcham.com

Contactpersoon

Petra Van Bouwelen

International Business Development Manager

Advertentie VanRoey- nov