Skip to main content

ESF-project Duurzaam loopbaanbeleid

  • 17/01/2018

Met het ESF-project Duurzaam loopbaanbeleid werkt Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant aan zinvolle en werkbare loopbanen voor de eigen werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen. Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. 

Acties

Dit doen we door acties op te zetten binnen de domeinen werving & selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid, competentiebeleid, leiderschap, jobinhoud en uitstroom. Binnen ieder domein kunnen heeft Voka Vlaams-Brabant gekozen voor acties op de korte termijn - zogenaamde quick wins - en acties op de middellange termijn - gesitueerd op een hoger strategisch niveau. Dit laat Voka VB toe om zowel te werken aan de fundamentele bouwstenen van het loopbaanbeleid als aan de strategische integratie ervan in een duurzaam geheel..

Hoeveel?

Het project Duurzaam loopbaanbeleid wordt gesteund vanuit het Europees Sociaal Fonds, met financiële steun vanuit de Europese Unie.  
Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro met volgende verdeling:

  • Maximaal 32.000 euro ESF (40%)
  • Maximaal 48.000 euro VCF (60%)

Voka Vlaams-Brabant voorziet zelf  een minimale private cofinanciering van 30%.

Meer info: https://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/duurzaam-loopbaanbeleid-3

ESF
 

Proximus
ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad