Skip to main content
 • Nieuws
 • ESF-project 'Duaal leren Hoger Onderwijs' goedgekeurd

ESF-project 'Duaal leren Hoger Onderwijs' goedgekeurd

 • 25/03/2019

Binnen de projectwerking heeft de Voka-alliantie een ESF-project goedgekeurd gekregen rond 'Duaal leren Hoger Onderwijs'. Zowel hogescholen als een aantal bedrijven worden in dit project actief betrokken voor de implementatie. De grootste sterkte is dat Voka in diverse regio’s met verschillende hogescholen en bedrijven over sectoren heen samenwerkt.

ESF

Voka - Kamer van Koophandel Limburg trekt als promotor met de financiële steun vanuit ESF, Vlaanderen en Europa dit project voor de vier regio’s. De diverse Voka entiteiten werken bovendien samen met verschillende hogescholen (Thomas More Mechelen, Hogeschool PXL, HoGent en hogeschool VIVES) voor de volgende richtingen:

 • Voka Mechelen-Kempen: prof. bachelor Information Management & Security (Thomas More) 
 • Voka - KvK Limburg: graduaat transport en logistiek + graduaat het internet of things + graduaat elektromechanische systemen (hogeschool PXL) 
 • Voka Oost-Vlaanderen: prof. Bachelor chemie (hogeschool Gent)
 • Voka West-Vlaanderen: prof. bachelor logistiek management (hogeschool VIVES)

Door het project kwalitatief uit te voeren willen wij komen op antwoorden voor verschillende onderzoeksvragen. We hebben 9 onderzoeksvragen geformuleerd om in de verschillende werkgroepen over de regio’s heen te toetsen. Deze onderzoeksvragen zijn gericht op de diverse aspecten van duaal leren, maar ook op aanbevelingen naar het beleid toe op basis van de proeftuinen: 

 1. Waarin onderscheidt duaal leren zich van andere vormen van werkplekleren?Duaal leren
 2. Welke opleidingen zijn geschikt om op een duale manier vormgegeven te worden?
 3. Voor welk type student is duaal leren een relevante leervorm en biedt het bijkomende mogelijkheden?
 4.  Aan welke voorwaarden moet een samenwerkingsverband voldoen om duaal leren succesvol en kwalitatief te implementeren?
 5. Welk effect heeft het traject van duaal leren op een leercultuur in het bedrijf en leerattitude bij studenten (en in een breder kader alle medewerkers)?
 6. Is elk bedrijf geschikt om leerplaatsen aan te bieden?
 7. Wat zijn de voor- en nadelen van de gebruikte matchingsprocessen?
 8. Wat zijn de voor -en nadelen van de diverse opvolgings- en evaluatiemethodieken?
 9. Hoe kan de overheid duaal leren in het hoger onderwijs verder ondersteunen?

Voor de praktische uitvoering van het project werkt Voka op drie niveaus. In eerste instantie zijn er de werkgroepen in de diverse regio’s die op basis van het opgestelde stappenplan de studenten een kwalitatief duaal traject laten volgen en ervoor zorgen dat de hogescholen en bedrijven positief geëngageerd zijn. De werkgroepen worden ondersteund door een centrale projectgroep en stuurgroep. Doel van de projectgroep is om over de diverse regio’s heen een uniforme werkwijze te hanteren op basis van het stappenplan. Dit is ook het fora waar de verschillende regio’s kunnen terugkoppelen en er een stand van zake wordt gegeven. Doel van de stuurgroep is met een helikopterview kijken naar het project en duaal leren. Dankzij een externe blik van niet rechtstreeks betrokken partijen willen we een algemene belangeloze blik laten werpen op het systeem van duaal leren.