Skip to main content
  • Nieuws
  • Er was eens een…gespleten economie

Er was eens een…gespleten economie

  • 08/05/2021

Sinds maart vorig jaar gaat ons land door verschillende lockdownfases, elk met een eigen set aan maatregelen. Elke fase heeft impact gehad op onze economie. Terwijl tijdens de eerste lockdown in maart-april 2020 zo goed als de ganse economie getroffen werd, varieerde de impact later op het jaar en dit voorjaar van sector tot sector. Eén zaak is zeker: door een aantal sectoren slechts tijdelijk, gedeeltelijk of beperkt te openen, dreigt er nu een gespleten economie te ontstaan. 

Tekst Jan Geers

Tussen de vele doemberichten door drijven heel mooie ondernemersverhalen boven: trajecten van weerbaarheid en doorzettingsvermogen, niches die uitzonderlijke vraag te verwerken kregen en bedrijven die alles in het werk stelden om van de situatie het beste te maken. En toch staat één vaststelling als een paal boven water: geen enkele sector scoorde een echt goed rapport het voorbije jaar. Het gemiddelde omzetverlies in het voorjaar van 2020 was 32% en bevindt zich nu nog steeds rond de 10%. Dat zijn economische verliezen waar we in andere omstandigheden bij zouden duizelen. Dit is en blijft de grootste economische crisis sinds Wereldoorlog II

Grafiek

Toch werden een aantal sectoren, door de aard van hun activiteiten en impact op de virologische situatie, harder en langer getroffen dan andere. De reis-, event- en horecasector liggen ondertussen meer dan een jaar zo goed als plat, ondanks de grote bereidheid om bij te sturen, in te grijpen en er het beste van te maken. Voor en achter die zichtbare verliezen zit een hele economische waardeketen die evengoed getroffen wordt.

Grafiek

Hoewel de omzetverliezen voor elk van deze economische groepen aanzienlijk zijn, verschillen ze onderling nogal. Zo kon de detailhandel tijdelijk openen, net als de horeca, zij het onder beperkingen. Ook niet-medische contactberoepen zoals kappers en schoonheidssalons konden tijdelijk de verliezen beperken door een korte heropening. In dit artikel laten we ondernemers aan het woord uit de twee zwaarst getroffen sectoren, respectievelijk de reis- en evenementensector.

Grafiek     Grafiek

Als we de werkgelegenheid willen vrijwaren en deze sectoren toekomstperspectief willen geven, moeten we drie zaken voor ogen houden. Ten eerste: aanhoudende steunmaatregelen, eventueel selectief voor deze sectoren en maatregelen om de financiële positie van die bedrijven te herstellen. Ten tweede: een duidelijke en voorspelbare agenda zodat deze sectoren concreet perspectief hebben. Ten slotte vragen we om deze sectoren zo snel mogelijk terug open te laten gaan zodat zij, in veilige omstandigheden, hun economische activiteiten kunnen verder zetten. Want anders krijgen we niet enkel een gespleten maar ook een vergeten economie. 

Zo woog Voka 5 x op onze regeringen:

Voka heeft, dankzij de online bevragingen, snel de ernst van de situatie ingezien en als eerste met sterk onderbouwde cijfers de nodige steunmaatregelen beargumenteerd. Zo helpen we tot op vandaag bedrijven zo goed en snel mogelijk door deze crisis. Vragen over onze belangenbehartiging? 

  1. Snelle en eenvoudige procedure tijdelijke werkloosheid 
  2. Hinder- en compensatiepremie voor gesloten sectoren 
  3. Uitstel fiscale en sociale bijdragen 
  4. Banken- en verzekeringsplan 
  5. Carrybackmaatregel vennootschapsbelasting

Contactpersoon

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie