Skip to main content
  • Nieuws
  • EORI nummer voor iedere btw-plichtige!

EORI nummer voor iedere btw-plichtige!

  • 14/02/2017

Op vraag van de Douane maken wij iedere btw-plichtige erop attent dat vanaf januari 2017 een EORI nummer verplicht is.

Je voert goederen in van buiten de Europese Unie? Dan moet je een douaneaangifte (laten) opstellen. 

Vanaf 7 januari 2017 ben je verplicht om in vak 8 van je douaneaangifte je EORI-nummer in te vullen. Het EORI-nummer (Economic OperatorRegistration and Identification) is jouw uniek identificatienummer voor douanematerie en is geldig in heel de Europese Unie. Zonder jouw EORI-nummer kunnen jouw douaneaangiftes in het geautomatiseerd aangiftesysteem PLDA  niet meer gevalideerd worden.

De Algemene Administratie Douane en Accijnzen neemt volgende maatregel tot en met 7 februari 2017:

Heb je nog geen EORI-nummer?

Vul in vak 8 van jouw douaneaangifte de code "BEPRIVATEPERSON" in, gevolgd door je naam en adres en in vak 44 vul je de code "Y040" in met vermelding van je BTW- nummer.

Vraag zo snel mogelijk dit EORI-nummer aan, want bovenstaande overgangsmaatregel is slechts tijdelijk.

Jouw EORI-nummer aanvragen is eenvoudig.  Meer informatie over EORI en het aanvraagformulier vind je op //fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/enterprises/eori.htm.  Je krijgt binnen de 48 uur jouw EORI-nummer toegewezen.