Skip to main content
  • Nieuws
  • Energieheffing: Bedrijven mogen niet dubbel betalen

Energieheffing: Bedrijven mogen niet dubbel betalen

  • 28/06/2017

Vandaag legt Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein, een voorstel op de regeringstafel om de Vlaamse energieheffing af te bouwen. In het voorstel worden de groenestroomquota opgetrokken waardoor de impact op de gezinnen beperkt zou blijven tot maximaal 10 euro. Voka waarschuwt echter: “De vrijstellingen voor bedrijven moeten evenredig met de quota worden verhoogd, bedrijven hebben immers de energieheffing al twee keer betaald, rechtstreeks én via de automatische loonindexering. Voor Voka is het onaanvaardbaar om bedrijven te dwingen om nog extra groenstroomcertificaten op te kopen. Voor onze competitiviteit moet de impact op de energie-intensieve bedrijven minimaal zijn. We hebben ook dringend nood aan een energienorm om ontsporingen van de energiekosten te vermijden.”

De hervorming van de Vlaamse energieheffing in 2015 vormde een belangrijk onderdeel van de strategie van de Vlaamse regering om een structurele oplossing te zoeken voor de steeds hoger oplopende schulden bij de financiering van hernieuwbare energie. Vorige week besliste het Grondwettelijk Hof echter dat deze aangepaste heffing ongrondwettelijk is. De Vlaamse regering moest dus op zoek naar een oplossing voor de energieheffing en de financiering van het groenestroombeleid.

Vrijstellingen evenredig verhogen

Vandaag legde Vlaams minister van energie, Bart Tommelein, een voorstel op de regeringstafel om de quota op te trekken. De impact van de energieheffing zou voor gezinnen daardoor beperkt blijven tot maximaal 10 euro. Voor Voka is een verhoging van de quota enkel aanvaardbaar als de vrijstellingen ook evenredig worden verhoogd. Bedrijven betalen anders twee keer: eerst via de turteltaks die verrekend werd in de loonindexering, en nu via een verplichting om extra groenstroomcertificaten op te kopen als gevolg van de quotumverhoging. Dat is voor Voka onaanvaardbaar.

“Energie is één van de belangrijkste kosten voor onze ondernemingen”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Willen we als bedrijfswereld en industrie nog competitief blijven, dan mag die kost niet verder stijgen. Onze energiekost is immers al bij de hoogste van Europa en in vergelijking met onze buurlanden doen we het slecht. De Vlaamse overheid heeft zich geëngageerd tot een energienorm, maar die blijft tot op vandaag dode letter. Zolang we hier geen werk van maken, dreigen we ons van probleem naar probleem te slepen inzake energiekosten.”

 

Voka roept de Vlaamse regering dan ook op om het bedrijfsleven integraal te betrekken bij de discussie over de toekomst van de Vlaamse energieheffing. “We hebben nood aan onderbouwde cijfers om de reële kost en de impact van elk financieringsalternatief op de bedrijven te berekenen. Deze oefening is een noodzakelijke voorwaarde voor elke wijziging in het systeem.”

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez