Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Energieakkoord is eerste stap, tweede stap is verlengen minstens twee kerncentrales

Energieakkoord is eerste stap, tweede stap is verlengen minstens twee kerncentrales

  • 15/03/2022

Voka – Kamer van Koophandel Limburg heeft kennisgenomen van het federale energieakkoord dat vannacht gesloten werd. De maatregelen die de regering treft om de facturen van gezinnen te verlagen, zijn een eerste stap om de hoge prijzen enigszins te milderen. Al moet er voor de bedrijven meer gebeuren en dit op heel korte termijn. Later deze week moet ook worden beslist om de levensduur van minstens twee kerncentrales te verlengen. De klok in dat dossier tikt.

Voka – Kamer van Koophandel Limburg heeft kennisgenomen van het federale energieakkoord dat vannacht gesloten werd. De maatregelen die de regering treft om de facturen van gezinnen te verlagen, zijn een eerste stap om de hoge prijzen enigszins te milderen. Al moet er voor de bedrijven meer gebeuren en dit op heel korte termijn. Later deze week moet ook worden beslist om de levensduur van minstens twee kerncentrales te verlengen. De klok in dat dossier tikt.

“Voka betreurt dat het akkoord niet voorziet in maatregelen die de elektriciteits- en gasfactuur van bedrijven verminderen. Ook ondernemingen kreunen onder de sterk stijgende energierekeningen. Ze kunnen die meestal niet of slechts gedeeltelijk doorrekenen. Aan de accijnzen op gas en elektriciteit voor bedrijven verandert niets”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Het is een goede zaak dat de btw op gas verlaagd wordt naar 6%. Op die manier wordt de gasfactuur gemilderd en wordt een te sterke stijging van de inflatie - wat dan weer tot nieuwe loonindexeringen leidt -afgetopt. In september zal de regering evalueren of de btw-verlaging beperkt blijft tot en met eind september dan wel verlengd wordt tot het einde van het jaar.

De verlenging van het soepele stelsel van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht dat Voka de afgelopen weken bepleitte, is een goede zaak. Mocht blijken dat door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne ook hier bedrijven tijdelijk in moeilijkheden komen, dan zorgt het stelsel een buffer die relatief eenvoudig ingeroepen kan worden.

De energieafhankelijkheid moet worden aangepakt. Het is absoluut noodzakelijk dat de federale regering deze week nog beslist over de levensduurverlenging van minstens 2 kerncentrales. Daarnaast zijn ook beslissingen nodig om de transitie naar een meer duurzame energievoorziening te versnellen.

Contactpersoon