Skip to main content
  • Nieuws
  • Eindelijk lichtenregeling voor bedrijvenzone Hogenakkerhoek

Eindelijk lichtenregeling voor bedrijvenzone Hogenakkerhoek

  • 28/02/2019

hogenakkerhoek

Op 27 februari hebben Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een akkoord bereikt over de plaatsing van verkeerslichten aan het kruispunt van Zwaluwbeek en de N419 (Krijgsbaan). Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland ijverde al geruime tijd voor deze oplossing om de bedrijvenzones Zwaluwbeek en Hogenakkerhoek een veilige en vlotte ontsluiting te bezorgen. De Kamer is zeer opgetogen over de samenwerking met BAM, AWV en de gemeente Kruibeke in dit dossier en kijkt uit naar de realisatie, die uiterlijk eind 2019 voorzien is.

In september 2017 organiseerde Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland een mobiliteitsenquête in de bedrijvenzones Zwaluwbeek en Hogenakkerhoek na diverse bezorgde signalen over mobiliteitsproblemen. Een belangrijk knelpunt bleek de ontsluiting van het industrieterrein via de Zwaluwbeek op de gewestweg N419 en de onmiddellijke aantakking op de op- en afrit Kruibeke van de E17. Omwille van de moeilijke ligging van het kruispunt komt de verkeersveiligheid er dagelijks in het gedrang. Bovendien loopt de filevorming in de bedrijvenzone tijdens de spits hoog op omwille van de moeilijke verkeersafwikkeling. De Antwerps-Wase Kamer startte een overlegproces met de bevoegde overheden en infrastructuurbeheerders op om een lichtengeregeld kruispunt te bekomen.

Het overleg was complex. Het knelpunt valt in een zone waar de gemeenten Melsele, Kruibeke en Zwijndrecht aan elkaar grenzen en ligt bovendien op de provinciegrens tussen Oost-Vlaanderen en Antwerpen. ‘Het was geen evident proces, maar we zijn erg verheugd dat er nu een oplossing uit de bus is gekomen’, zegt Dirk Bulteel, directeur Belangenbehartiging van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

De oplossing komt niets te vroeg. ‘De ondernemingen worden binnenkort geconfronteerd met de werken van Oosterweel op linkeroever en de ingrijpende werken van Aquafin in de Burchtstraat in Kruibeke. Dat maakt dat bedrijven tegen een moeilijke periode aankijken. Dergelijke ingrepen verzachten de omstandigheden aanzienlijk’, aldus Dirk Bulteel. 
De lichtenregeling wordt in een tijdelijke opstelling geplaatst voor de duur van de Oosterweelwerken (eind 2025). Gedurende deze periode wordt geëvalueerd hoe een definitieve opstelling kan geplaatst worden. De Kamer is ook tevreden dat – naast de lichtenregeling – ook de voorrangsregel in de Hogenakkerstraat definitief wordt aangepast. Zo krijgt het lokaal economisch verkeer voorrang op het sluipverkeer.

De Kamer pleit om het gevoerde overleg als voorbeeld voor andere dossiers te nemen. ‘Dat we samen met BAM, AWV en de gemeente Kruibeke tot deze oplossing zijn gekomen, toont aan dat de inzichten van bedrijven in de verkeersafwikkeling leiden tot waardevolle infrastructurele ingrepen’, voegt mobiliteitsmanager Steven Roeland van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland toe. De Kamer zal blijven inzetten op constructief overleg met de bevoegde overheden om tot extra oplossingen te komen. 

Contactpersoon

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

Gosselin
Welt white paper
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende