Skip to main content

Eindejaarsfeest

  • 17/12/2018

De Kamer in Antwerpen sloot maandag 10 december het jaar af in Sint-Niklaas met 500 ondernemers. Voor velen onder hen was het de eerste kennismaking met Filip De Clercq die midden 2018 Geert Schotte opvolgde als voorzitter van de regioraad Waasland, hij is daarmee ook de eerste ondervoorzitter van onze Kamer.

De Clercq blikte vooruit op 2019. ‘Het Waasland is een economisch dynamische regio met een sterk kmo-weefsel en een diversiteit aan industriële en dienstenactiviteiten. Maar ook deze regio kent grote uitdagingen. Met stip op één staat de mobiliteit. Er is de steeds toenemende congestie waar ondernemers nu al rekening mee moeten houden. Binnenkort starten de Oosterweelwerken op Linkeroever die ook een grote impact op bedrijven en hun werknemers zullen hebben. Overheden moeten daarom inzetten op minderhindermaatregelen én een vlotte bereikbaarheid van bedrijventerreinen garanderen.’ Zijn nieuwjaarswens? ‘Dat 2019 een jaar wordt waarin men niet hoeft stil te staan onderweg, waarin alle openstaande vacatures in een bedrijf worden ingevuld en dat ondernemingen duurzaam kunnen groeien.’

Eindejaarsfeest

 

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin
Welt white paper