Skip to main content
  • Nieuws
  • ​Effecten tweede golf laten zich voelen in Limburg

​Effecten tweede golf laten zich voelen in Limburg

  • 22/12/2020

De Limburgse economie stagneert in het vierde kwartaal van dit jaar. Dat stelt de conjunctuurbarometer van Voka – Kamer van Koophandel Limburg vast. Die voorspelt voor het eerste kwartaal van 2021 weliswaar een nieuwe opwaartse beweging. “Maar die verloopt moeizamer dan de herneming in de zomermaanden. Export en bouw springen er opnieuw uit maar als we echt uit het dal willen kruipen dan zal de economische onzekerheid moeten afnemen. De overheid moet dringend een beheersingsstrategie uitwerken”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

grafiek

Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB (oktober 2020 – maart 2021)
 

Via deze link kan u de volledige conjunctuurbarometer raadplegen

Omwille van coronaredenen verloor de conjunctuurbarometer tussen medio maart en eind mei -37 punten en strandde op een bodemwaarde van 18.28 punten. De herneming die vervolgens op gang kwam brengt de barometer tegen het einde van het derde kwartaal via een steile klim naar 40.34 punten.

In de loop van het vierde kwartaal stagneert de regionale economische activiteit bij een indicatorwaarde van 42 punten. Deze stagnatie heeft waarschijnlijk alles te maken met de nadrukkelijke tweede coronapiek en de begeleidende maatregelen.

Tegen de jaarwisseling lijkt een activiteitsniveau equivalent aan 43 punten een realistische optie. Op dat moment zou zowat twee derde van de coronaterugval goedgemaakt zijn. In de loop van het eerste kwartaal van volgend jaar komt zeer mondjesmaat een nieuwe opwaartse beweging op gang die echter veel moeizamer blijkt te zullen verlopen dan de herneming tijdens de zomermaanden. Zo zou de conjunctuurbarometer in mei 2021 52.26 punten laten noteren. Vorige maand kon tegen april 2021 nog een licht hogere waarde van 56.3 punten in het vooruitzicht gesteld worden.

Beheersingsstrategie nodig

De heropleving van de Limburgse economie is een hoopvol signaal, zeker nu de vaccins op komst zijn. Maar er blijft veel economische onzekerheid. Gedelegeerd bestuurder Johann Leten wijst daarom op de noodzaak van een beheersingsstrategie. 

"Een beheersingsstrategie moet uitzicht bieden en tegelijkertijd een derde golf in de kiem smoren."

“Het gebrek aan perspectief weegt zwaar op onze bedrijven. Een beheersingsstrategie moet uitzicht bieden en tegelijkertijd een derde golf in de kiem smoren. Bedrijven willen ook snel weten wanneer hun medewerkers zullen gevaccineerd worden, zeker voor de essentiële functies in alle sectoren. Dit alles is nodig zodat de samenleving in 2021 op aanvaardbare termijn weer open kan en er opnieuw perspectief komt voor de zwaar getroffen sectoren zoals de horeca-, reis- en eventsector, hun toeleveranciers en andere sectoren.”

Vanaf 1 januari 2021 is ook de brexit een feit. “Een handelsakkoord is er nog niet en de ratificatie ervan voor nieuwjaar is quasi onmogelijk. Daarom pleit Voka voor een overgangsperiode vanaf 1 januari, die uiteraard zeer beperkt is in de tijd om een tijdelijke no-dealbrexit te vermijden”, zegt Johann Leten.

In samenwerking met de provincie Limburg lanceerde Voka - KvK Limburg een 'brexit contact center' waar bedrijven terecht kunnen met hun brexit-vragen en -problemen. Johann Leten: “Op die manier is er één aanspreekpunt waar men terecht kan. Ondernemingen kunnen contact opnemen met brexit-SPOC (Single-point-of-contact) Ward Smits en zijn brexit-team.”

Starters november

In november 2020 zit het aantal starters op zo goed als hetzelfde niveau in november 2019. Met 587 starters in november blijven we voorlopig nog op recordkoers qua aantal starters. Met een lichte voorsprong (+1,58%) is het nog even afwachten of 2020 het, ondanks alle omstandigheden, beter zal doen dan 2019. 

starters

Tabel: aantal starters in Limburg, bron: Voka – KvK Limburg
 

Over de conjunctuurbarometer

In samenwerking met Prof. dr. Guido Van Rompuy, hoogleraar economie en econometrie, wordt elke maand een prognose gemaakt van de Limburgse conjunctuur op basis van effectieve realisaties betreffende de bouwvergunningen, inschrijvingen van nieuwe voertuigen, arbeidsmarkt, toerisme en internationale handel. Hiermee is de Voka-KvK Limburg – indicator een goede aanvulling op de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België, welke peilt naar de verwachtingen van de bedrijfsleiders omtrent het conjunctuurverloop. Met andere woorden, de Voka-KvK Limburg – indicator voorspelt op basis van de economische activiteit de verwachtingen van de NBB tot zes maanden vooruit.