Skip to main content
  • Nieuws
  • Eerste vrouwelijke voorzitter legt vijf accenten voor beter ondernemen

Eerste vrouwelijke voorzitter legt vijf accenten voor beter ondernemen

  • 08/01/2020

Karin Van De Velde, CEO van Callexcell, is de nieuwe voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Zij volgt Francis Wanten op en wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van een Voka – Kamer van Koophandel. “We moeten bedrijven verder laten nadenken dan 2025 en hen als Voka daar optimaal in ondersteunen.”

Karin Van De Velde is de eerste vrouwelijke voorzitter van een Voka - Kamer van Koophandel.
Karin Van De Velde is de eerste vrouwelijke voorzitter van een Voka - Kamer van Koophandel.


"Het is voor mij niet meer dan normaal dat je als vrouw bestuurder of voorzitter bent”, vertelt kersvers voorzitter Karin Van De Velde. “Maar ik ben me wel bewust dat eerste vrouwelijke voorzitter van een Voka – Kamer van Koophandel een soort van mijlpaal is. Daarom zal ik inclusief ondernemerschap zeker mee uitdragen tijdens mijn mandaat. Binnen mijn eigen onderneming Callexcell is inclusie vandaag al een evidentie of het nu gaat over leeftijd, geslacht of etnische achtergrond.”

Vijf werven

Iedere nieuwe voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Limburg definieert vijf belangrijke accenten die hij of zij wil leggen tijdens het vier jaar durende mandaat.

“Als organisatie blijven we Limburgse ondernemers, groot en klein, op alle vlakken ondersteunen. In mijn rol als voorzitter wil ik alvast een aantal belangrijke accenten leggen. Hiervoor hebben we binnen de organisatie vijf ‘werven’ gedefinieerd waarmee we willen bouwen aan sterke ondernemers en bijgevolg een sterk Limburg”, legt de voorzitter uit.

Zij geeft meer toelichting bij die werven:

Passie voor Limburgs talent

“We moeten het Limburgs talent in onze provincie houden en blijven inzetten op de promotie van STEM-opleidingen en duaal leren. Ook het hoger onderwijs en UHasselt zijn een belangrijke katalysator om dit te verwezenlijken. Voka – KvK Limburg wil de rol van bruggenbouwer tussen ondernemingen en onderwijs blijven opnemen: duaal leren promoten, levenslang leren verankeren, ondernemingen begeleiden. Eén ding staat vast: onderwijs, werkgevers, sociale partners en politiek moeten samen de mismatch op een constructieve manier aanpakken.”

Futureproof ondernemen: disruptief, innovatief en digitaal

“Voka – KvK Limburg zal ondernemingen nog meer ondersteunen in hun weg naar meer innovatie. Niet alleen op vlak van technologie, maar ook op menselijk vlak. Jobfuncties veranderen, medewerkers moeten levenslang leren en zich aanpassen. Als onderneming moet je daar klaar voor zijn en verandering ondersteunen. Onderneming moeten kiezen voor innovatie, maar medewerkers moeten ook kunnen volgen. Da’s een spanningsveld dat je moet durven benoemen. Het is geen evidente oefening om in tijden van disruptie daar op te anticiperen, maar Voka zal ook hier haar rol vervullen en steun bieden.”

Karin Van De Velde 2
"Onderneming moeten kiezen voor innovatie, maar medewerkers moeten ook kunnen volgen."


Continuïteit als prioriteit voor familiale ondernemingen

“Limburg telt verhoudingsgewijs het grootste aantal familiale ondernemingen. Zij vormen de basis van ons Limburgs economisch weefsel. Als ondernemer moet je weliswaar het dak herstellen als de zon schijnt. Nadenken over opvolging of overname moet met andere woorden op tijd gebeuren. Daarom hebben we vorige jaar onze werking uitgebreid door een afdeling voor eigenaars-ondernemers uit de grond te stampen.”

Limburg provincie van en voor ondernemers

“We blijven uiteraard het ondernemersklimaat in onze provincie onder de loep nemen. Een goede regelgeving en beleid zijn cruciaal voor een goede omkadering. Op lokaal niveau zijn onze Voka Ambassadeurs belangrijke voelsprieten. Op Limburgs niveau houden we dan weer vast aan de prioriteiten in ons memorandum. Het Vlaams regeerakkoord omvat alvast 8 van die tien prioriteiten. Tot slot hebben we wortels die tot het buitenland reiken, via het internationale netwerk van Kamers van Koophandel. Op alle beleidsniveau’s zullen we ijveren voor een ondernemend Limburg. Dat geeft ons een unieke positie om de belangen van Limburgse ondernemers te verdedigen.”

Ambitieus en grenzen verleggend (beginnen met de buren)

“Onze organisatie heeft sterke voelsprieten in Brussel en die willen we verder uitbouwen. Bovendien willen we de samenwerking met stakeholders in de andere provincies en Wallonië versterken. Ondernemerschap stopt nu eenmaal niet aan de provinciegrenzen. Dat geldt voor Voka -KvK Limburg én haar ondernemingen. We willen ondernemingen over het hele land met elkaar in contact brengen dankzij ons uitgebreid netwerk.”

Eerste interview op TVL

Verslag op TVL