Skip to main content
  • Nieuws
  • Eerste stap richting bedrijfsvriendelijkere stad is gezet

Eerste stap richting bedrijfsvriendelijkere stad is gezet

  • 04/11/2016

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is blij met de collegebeslissing van de stad Antwerpen om vestigingen die kleiner zijn dan 50 m² vrij te stellen van een aantal hinderlijke stadsbelastingen. ‘De stad komt hiermee tegemoet aan onze vraag naar vereenvoudiging en het doorvoeren van efficiëntiewinsten. Bovendien zal deze maatregel een goede impuls geven aan het groeiend aantal starters die zich in onze stad vestigen waardoor we de leidende rol als start-upcity verstevigen.’

Vandaag heft de stad Antwerpen 28 verschillende soorten belastingen en 44 retributies.‘Voor vele starters en kleine bedrijfsvestigingen vormen deze belastingen een hindernis. Zeker tijdens een moeilijke conjunctuur smoren ze ambities vaak in de kiem’, zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Voka – Kamer van Koophandel vroeg in het verkiezingsmanifest dat ze opstelde naar aanleiding van de lokale verkiezingen dat deze legislatuur zou kiezen voor een bedrijfsvriendelijk fiscaal klimaat. Dat door enerzijds de fiscale druk voor de Antwerpse bedrijven niet verder te verhogen en anderzijds geen nieuwe bijkomende belastingen in te voeren. ‘Wij zijn als verdedigers van de belangen van de bedrijven dan ook heel blij dat de stad woord heeft gehouden door van meet af aan de belastingen niet te verhogen en een vereenvoudiging én vermindering van het aantal bestaande stedelijke belastingreglementen door te voeren. En dat zónder het begrotingsevenwicht in het gedrang te brengen. Op deze manier staat de stad Antwerpen een stap dichter bij ondernemingsvriendelijke stad’, beaamt Luc Luwel.

De collegebeslissing is zeker en vast goed nieuws voor de meer dan 300 starters die de Kamer van Koophandel de laatste jaren heeft begeleid in haar starterswerking. Zij worden, net als de 25.000 andere kleine ondernemingen, jaarlijks vrijgesteld van minimum 200 euro belastingen. ‘Dit is een eerste kaap die bereikt werd, maar daarmee is het werk niet af. In het kader van vermindering van de administratieve last vragen we ook nog aan dit stadsbestuur om de stedelijke belastingaangifte te digitaliseren en een systeem zoals tax-on-web in te voeren. Dit zou ook een vermindering van de rompslomp betekenen voor heel wat grote bedrijven die nu jaarlijks met deze administratieve last worden geconfronteerd’, verduidelijkt Luc Luwel.

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin
Welt white paper