Skip to main content
  • Nieuws
  • Eerste spadesteek maar nog lange weg te gaan

Eerste spadesteek maar nog lange weg te gaan

  • 08/02/2018

Voka - Kamer van Koophandel vraagt vrije doorgang voor collectief vervoer tijdens werken op linkeroever

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland heeft jaren geijverd om een bijkomende Scheldekruising te realiseren om de economische en mobiele leefbaarheid van de regio Antwerpen en Waasland te garanderen. Het is dan ook goed nieuws dat de werkzaamheden op Linkeroever eindelijk van start gaan met de eerste spadesteek die vandaag is gegeven.

Maar één zwaluw maakt de lente niet. Investeren in milderende maatregelen, collectief vervoer faciliteren en bijkomend investeren in infrastructuur voor alternatieve verplaatsingen blijven broodnodig. We moeten meer inzetten op openbaar vervoer in een vrije bedding van en naar bedrijventerreinen’, zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Eerst en vooral: deze spadesteek is symbolisch zeer belangrijk voor onze bedrijven. De Vlaamse regering geeft hiermee nu écht het signaal dat de mobiliteitswerf van de eeuw onomkeerbaar is. We kunnen hier dus alleen maar heel blij om zijn. Het komt er nu op aan snelheid te maken’, zegt Luc Luwel. ‘In tussentijd vragen we de Vlaamse en lokale overheden nadrukkelijk de noden van de weggebruikers op te volgen.’

De werken gaan minstens vijf jaar duren. Concreet vraagt Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland alles in het werk te stellen om die periode op een aanvaardbare manier te overbruggen. Alle denkbare milderende maatregelen, zowel op het hoofdwegennet als op het lokale wegennet moeten ingezet worden om het verkeer vlot te houden. Dat kan met tijdelijke infrastructuur, slimme lichtenregelingen, dynamische verkeerssturing en intelligente omleidingsroutes.

Maar Voka is er ook van overtuigd dat er aan een doorgedreven tempo maatregelen moeten komen om werknemers uit de file te halen. In de eerste plaats natuurlijk door te zorgen voor een veilige fietsinfrastructuur. ‘Daarnaast willen we nog een aantal concrete suggesties doen zoals de aanleg van een fietsbrug over de E34, de oprichting van park & rides buiten de werfzones, het inzetten van de Waterbus in het havengebied en een fietsbus (om fietsers door de Liefkenshoektunnel te brengen). Want een echte modal shift zal pas gebeuren als werknemers zich op een veilige en efficiënte manier kunnen verplaatsen.’

‘En ten slotte, maar zeker niet minder belangrijk vragen bedrijven aan alle betrokken actoren door te zetten in de dossiers van Oosterweel “Rechteroever” en Haventracé. Pas bij de realisatie van de hele Oosterweelverbinding zal de mobiliteit van de regio fundamenteel verbeteren. Er is geen tijd te verliezen’, besluit Luc Luwel.

Contactpersoon

Katrijn De Lie

hr-manager

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende