Skip to main content
  • Nieuws
  • Een versnelling hoger voor werkbaar werk

Een versnelling hoger voor werkbaar werk

  • 14/12/2018

Voka, Unizo, Boerenbond Verso, ACV, ACLVB en de Vlaamse regering slaan de handen in elkaar voor een actieplan werkbaar werk. Het actieplan moet sensibiliseren, enthousiasmeren en inspireren om met concrete maatregelen aan de slag te gaan zodat een echt werkbaar werk-beleid tastbaar wordt voor iedereen. Opmerkelijk: het Vlaams ABVV wenste het akkoord niet te ondertekenen.

Ondertekeninng akkoord werkbaar werk

Werkbaar werk is werk dat motiverend is, voldoende leerkansen biedt, geen overmatige stress oplevert en een evenwichtige werk-privé balans mogelijk maakt. Een werkbare job hebben, is belangrijk voor het werkplezier en de motivatie, maar ook om ervoor te zorgen dat we met z’n allen langer aan de slag kunnen. De Vlaamse Regering en Vlaamse sociale partners willen met dit akkoord over een actieplan een versnelling hoger schakelen rond werkbaar werk. Dat is nodig: de laatste werkbaarheidsmeting in 2016 gaf een daling van de werkbaarheid in Vlaanderen aan tegenover de vorige jaren.

SERV-voorzitter Hans Maertens: “Werkbaar werk is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers én werknemers, maar ook van sectoren en de overheid. Er gebeurt al heel wat rond werkbaar werk. Met dit actieplan komt het er nu op aan zoveel mogelijk werkenden, bedrijven en sectoren concrete stappen te laten zetten. Enkel zo kunnen we erin slagen om mensen met goesting langer aan de slag te houden.”

Werkbaarheidscheque voor werkgevers

Ondernemingen zetten we via de lancering van een nieuwe werkbaarheidscheque op weg. Bedrijven zullen maximaal drie jaar beroep kunnen doen op deze cheque van 10 000 euro gekoppeld aan co-financiering. Met deze cheque kunnen zij eventuele knelpunten inzake werkbaar werk in hun onderneming in kaart brengen, er een actieplan voor opstellen en opvolgen. In de communicatiecampagne zal de werkbaarheidscheque volop in de kijker staan. Daarnaast wordt het plafond van de KMO-portefeuille tijdelijk verhoogd met max. 5000 euro om acties rond werkbaar werk te realiseren.

 

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant