Skip to main content
  • Nieuws
  • Een versnelling hoger voor duaal leren

Een versnelling hoger voor duaal leren

  • 05/06/2019

Op de vooravond van de verkiezingen keurde de Vlaamse regering twee startnota’s voor duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs goed. Samen met de vijftien ESF-proefprojecten vormen de nota’s een goede basis om duaal leren uit te breiden naar andere onderwijsniveaus. Voor Voka is dit een logische stap na de introductie van het duaal leren in het secundair onderwijs, dat na enkele jaren proefdraaien vanaf september in heel Vlaanderen uitgerold wordt. Maar dat betekent niet dat de volgende regering op haar lauweren zal kunnen rusten.  

  • Vandaag zorgt de versnipperde aansturing van duaal leren en het oerwoud van overlegstructuren voor verwarring en onduidelijkheid.
  • Een apart agentschap duaal leren moet duaal leren echt op de kaart zetten.
  • Dit agentschap kan doelstellingen vastleggen waar we op het einde van de legislatuur willen staan.
  • Afhankelijk van het realiseren van de doelstellingen wordt er een structurele financiering voorzien.
     

Dankzij de goede samenwerking tussen werkgevers, vakbonden en onderwijsorganisaties is er deze legislatuur heel wat werk verzet op vlak van duaal leren. Toch zal de volgende regering niet op haar lauweren kunnen rusten. Het blijft immers een uitdaging om ouders en leerlingen te overtuigen van de kwaliteit en hen een ruim aanbod te presenteren van het traditioneel beroepsonderwijs tot en met de universiteit. Voka doet in haar verkiezingsmemorandum verschillende voorstellen die voor een succesvolle uitrol zorgen.

Duaal leren

“Een goede aansturing is essentieel om de volgende legislatuur een versnelling hoger te schakelen op vlak van duaal leren.”

Jonas De Raeve

Vandaag zorgt de versnipperde aansturing en het oerwoud van overlegstructuren voor verwarring en onduidelijkheid. Een apart agentschap duaal leren waar zowel de onderwijs- als arbeidsmarktpartners evenredig in vertegenwoordigd zijn, moet duaal leren echt op de kaart zetten op alle onderwijsniveaus en het aanspreekpunt zijn voor ondernemingen én scholen. Om dit te realiseren wordt de huidige werking van Syntra Vlaanderen rond duaal leren best ondergebracht in een nieuw agentschap. De werking rond ondernemersvorming verschuift daarnaast best van Syntra Vlaanderen naar VLAIO, het agentschap voor Innoveren & Ondernemen, dat het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid is voor alle ondernemers.

Binnen het nieuwe agentschap kan duaal leren via het bestaande Vlaamse partnerschap en de sectorale partnerschappen verder geoperationaliseerd worden. Zij moeten versterkt worden met vertegenwoordigers uit het hoger en het volwassenenonderwijs. De partnerschappen kunnen duidelijke doelstellingen vastleggen waar we op het einde van de volgende legislatuur willen staan. Op basis van deze ambities kan het agentschap een opdracht uitschrijven waarop verschillende partnerorganisaties (sectoren, onderwijsorganisaties, werkgeversorganisaties, …) kunnen intekenen om bijvoorbeeld bedrijven te zoeken, leerlingen te matchen, te sensibiliseren bij ouders en leerlingen, bedrijven en scholen te begeleiden, …  Afhankelijk van het realiseren van de doelstellingen wordt er een structurele financiering voorzien. 

Een goede aansturing is essentieel om volgende legislatuur een versnelling hoger te schakelen en voor iedere leerling of student een kwalitatief duaal traject aan te bieden. 

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant