Skip to main content
  • Nieuws
  • “Een franchise van 177 euro versterkt de solidariteit en verantwoordelijkheid”

“Een franchise van 177 euro versterkt de solidariteit en verantwoordelijkheid”

  • 02/05/2018

Ann De Sutter en Jan De Maeseneer analyseren in hun opiniestuk (DS 30/05) de voorstellen van Voka die taboes doorbreken om de zorg te veranderen.

Het is in de eerste plaats beFranchise zorgmoedigend om vast te stellen dat we het eens zijn dat versnippering, inefficiëntie en overconsumptie van medicatie, medische beeldvorming en oneigenlijk gebruik van de spoeddienst moeten worden weggewerkt. Ook over het de afbouw van het heilige huisje van deconventionering bevestigen de auteurs het standpunt van Voka.

Echter, we verschillen grondig van mening over één taboe: de invoering van een zorgfranchise. Voka stelt immers voor dat de eerste 177 euro in de zorgkosten elk jaar door de patiënt zelf moet worden betaald. Volgens De Sutter en De Maeseneer is dit een aanslag op de toegankelijkheid van zorg, ten koste van de meest kwetsbare patiënten.

De lezer krijgt een doemscenario voorgeschoteld van uitgeholde publieke budgetten en de onverholen insinuatie dat we mensen enkel laten sparen voor zorg om de zakken van verzekeraars te vullen. Van stereotypen gesproken. Laat ons beginnen met de eenzijdigheden te corrigeren.

Onze eigen bijdrage is vandaag gemiddeld en niet hoog: 3,2% van de huishoudconsumptie versus 3% internationaal. Slechts 2,4% van de Belgen stelt zorg uit versus 3,6% in de EU. In Nederland kent men wel een zorgfranchise, dubbel zo hoog als wat Voka voorstelt, en dat met een nog kleinere ongelijkheid en uitstelgedrag.

Een franchise is geen vorm van sociale afbraak. Integendeel, de meest kwetsbaren (met verhoogde tegemoetkoming e.a.) worden vrijgesteld. De rest van de bevolking spaart gemiddeld 1% van zijn jaarinkomen voor zorg. Bredere schouders, ietsje grotere last, dus extra solidariteit. En alle middelen vloeien terug naar zorg via betere preventie (ongelijkheid reducerend), een maximumfactuur voor thuiszorg en ouderenzorg (idem) en stimuli voor kwaliteit en zorgdigitalisering.

Slotsom: De Sutter en De Maeseneer hebben ongelijk. Een franchise van 177 euro versterkt én de solidariteit én de individuele verantwoordelijkheid.

Lees de volledige paper hier

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD