Skip to main content
  • Nieuws
  • Economische schade loopt op tot 4,92 miljard euro in Oost-Vlaanderen

Economische schade loopt op tot 4,92 miljard euro in Oost-Vlaanderen

  • 19/03/2020

De economische schade als gevolg van de corona-crisis loopt steeds hoger op. Bedrijven die wel aan de slag blijven, hebben het moeilijk.

Ondanks de crisismaatregelen door de federale overheid loopt de economische schade ook in de Oost-Vlaamse regio fors op.
Volgens Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen, loopt de schade in onze provincie nu op tot 4.92 miljard euro. Nauwelijks een week geleden kwam de Voka-raming uit op 2 miljard euro, het gaat hier bijgevolg om een exponentiële stijging. “We moeten ons absoluut zorgen maken over de welvaartseffecten die deze crisis met zich mee zal brengen.”
 
Uit een nieuwe bevraging bij 360 Oost-Vlaamse bedrijven, uitgevoerd door Voka, blijkt dat de economische schade als gevolg van de coronacrisis exponentieel stijgt. 
Op een week tijd ziet 24% van de Oost-Vlaamse bedrijven zijn omzet bijna volledig wegvallen. De helft van de bedrijven heeft al tijdelijke werkloosheid aangevraagd en nog eens een kwart denkt dit in de nabije toekomst te moeten aanvragen. De helft van de bedrijven ervaart vandaag al liquiditeitsproblemen. Geert Moerman zegt hierover: “Het is duidelijk dat de situatie nijpend is. Daarom vragen we aan de werknemers en vakbonden om zoveel mogelijk aan het werk te blijven. Bedrijven die kunnen verder werken, mogen nu niet stilvallen door personeelstekort. Onze werkgevers doen er alles aan om veilige werkomstandigheden te bieden.”
 
Over de genomen maatregelen zegt Geert Moerman: “We zijn de federale en regionale overheden dankbaar voor de snelheid waarmee maatregelen genomen worden. We vragen ook de lokale overheden om zich maximaal in te spannen om de bedrijven te ondersteunen. Denk aan uitstel van betaling van bedrijfsbelastingen en het opnieuw evalueren van duurder geworden belastingreglementen. Op basis van lokale noden dringen wij bij de gemeenten ook aan om steunmaatregelen uit te vaardigen. Als de lokale besturen de welvaart in hun gemeente op peil willen houden, moet er nu fors ingegrepen worden.”
 
Sinds de uitbraak van de crisis in Vlaanderen heeft Voka Oost-Vlaanderen een taskforce opgericht, viavoka@voka.be, die al meer dan 150 individuele vragen heeft beantwoord. De vragen gaan onder meer over tijdelijke werkloosheid, grensarbeid in corona-tijden of het flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Dat zou toelaten tijdelijk werklozen in te zetten bij bedrijven die het uitzonderlijk druk hebben door de aard van hun activiteit. In het Gentse havengebied blijven veel bedrijven (logistiek, stouwers, maritieme functies, maar ook productie) maximaal aan de slag. Dat is nodig om voedingsproducten en medisch materieel tot bij de bevolking te krijgen. 
 
Voka zet op dit moment zowel op federaal als Vlaams niveau alles in om de impact van de crisis te helpen ondervangen voor haar leden.

Voor toelichting

Geert Moerman – Gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen – 0478 50 03 10

Voka taskforce

Ook in deze hectische tijden willen wij onze leden maximaal ondersteunen en adviseren. Meer dan ooit staan wij klaar voor u.

Voka taskforce