Skip to main content
  • Nieuws
  • “Economisch vertrouwen van bedrijven trekt heel voorzichtig aan”

“Economisch vertrouwen van bedrijven trekt heel voorzichtig aan”

  • 14/01/2021

Het economisch vertrouwen van de Limburgse bedrijven trekt heel voorzichtig aan. Dat blijkt uit de nieuwste corona-enquête van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. “Het einde is nog lang niet in zicht, maar we zien wat kleine lichtpuntjes in het economische duister,” aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Net daarom is de stilzwijgende verlenging van de maatregelen tot 1 maart ongehoord. Het vertrouwen krijgt hierdoor opnieuw een deuk. Niet in het minst bij de vergeten sectoren. We dringen naast een snellere uitrol van de vaccinatiestrategie dan ook aan op een heldere heropeningsagenda.”

johann leten


Het gemiddeld omzetverlies in januari wordt geschat op 9 procent, wat hoog blijft. Dit is wel een verbetering ten opzichte van december toen de omzetdaling op 13% ingeschat werd. De verbetering is zichtbaar bij zowel grote als kleine bedrijven, al blijven kleinere bedrijven veel zwaarder getroffen. Ook in de vooruitzichten zijn er lichtpuntjes: in de loop van 2021 verwachten bedrijven een beperkte verdere verbetering, met een gemiddeld omzetverlies van 7%. In 2022 verwacht 66% van de Limburgse bedrijven geen impact meer op de omzetcijfers.

Het herstel voor 2021 zal voor een groot deel afhangen van een succesvolle beheersingsstrategie én snelle vaccinatie van de bevolking. De vaccinatiestrategie van de verschillende overheden wordt stilaan duidelijk. Zeven op tien Limburgse bedrijven hebben hier het nodige vertrouwen in. “We willen opnieuw samen groeien. Dan moeten we ook eerst samen uit deze crisis geraken. Onze farmabedrijven, de evenementensector en onze logistieke spelers spelen een cruciale rol in de vaccinatiestrategie. Het is nu ook een sterk signaal dat onze ondernemingen vertrouwen hebben in de vaccinatiestrategie. En waar ze kunnen, willen én zullen ondernemingen helpen,” stelt Johann Leten.

Vertrouwen geschaad door stilzwijgende verlenging

Voka – KvK Limburg juicht het enthousiasme rond de vaccinaties toe, maar waarschuwt dat dit overheden niet vrijstelt van verdere acties. Johann Leten: “Het einde is nog lang niet in zicht, maar we zien wat kleine lichtpuntjes in het economische duister. Net daarom is de stilzwijgende verlenging van de maatregelen tot 1 maart ongehoord. Het vertrouwen krijgt hierdoor opnieuw een deuk. Bedrijven willen nu perspectief wanneer en onder welke voorwaarden de maatregelen kunnen opgeheven of versoepeld worden. Ondernemers en medewerkers worden vandaag een beetje moedeloos. Parallel moeten de steunmaatregelen gedifferentieerd worden zodat de steun terechtkomt bij wie het zwaarst te lijden heeft onder de crisis.”

De werkgeversorganisatie wijst er bovendien op dat heel de situatie geen mistgordijn mag zijn voor regulier beleid . “Willen we ons als regio snel herlanceren, moet er nu werk gemaakt worden van het uitvoeren van de regeerakkoorden. Hier staan heel wel beloftevolle zaken in, maar zijn waardeloos zonder concrete acties.”

Investeringsbereidheid

De drang naar een sterke relance is alvast aanwezig bij de Limburgse ondernemers. Hun investeringsbereidheid blijft enorm. Dit ondersteunen blijft dé belangrijkste relancemaatregel voor Voka – KvK Limburg. “We vragen geen exuberante zaken. De Limburgse prioriteiten in de regeerakkoorden integraal uitvoeren en investeringsdossiers uit het slop trekken. We zijn ervan overtuigd dat dit de basis vormt voor een sterke relance. Wanneer politici, sociale partners en ondernemers vervolgens samen volop inzetten op een transformatie van onze economie zijn we ervan overtuigd dat we sterker terugkeren uit deze crisis,” besluit Leten.

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.