Skip to main content

Durf kiezen voor Antwerpen-Waasland

  • 02/04/2019

Vandaag vond de eerste in een reeks overlegmomenten plaats in de aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei. traditiegetrouw maakt onze Kamer een verkiezingsmanifest op waarin ze duidelijk de verzuchtingen van de bedrijven naar de volgende regeringen oplijst. Deze lijst van verzuchtingen vormen de basis van overlegmomenten met de top van de verschillende partijen. Vandaag was open vld aan de beurt. Later zijn er ook nog gesprekken gepland met sp.a, Groen!, CD&V en N-VA.

Voor ondernemingen speelt de overheid een zeer cruciale rol in het creëren van de juiste randvoorwaarden. De Vlaamse en federale verkiezingen van zondag 26 mei 2019 zijn dan ook een belangrijk scharniermoment.

Met het Voka memorandum “Durf kiezen, durf ondernemen” roept Vokavoorzitter Wouter De Geest de volgende regeringen op om snelle en gedurfde keuzes te maken. Door te hervormen, te saneren, te investeren en lasten te verlagen, zullen ondernemers verder durven ondernemen. Dit komt iedereen ten goede.

Daarnaast wenst Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland ook specifiek te focussen op een aantal dossiers die van cruciaal belang zijn om de economische motor van Vlaanderen draaiende te houden. Met haar centrale ligging en de combinatie van een wereldhaven, een (petro)chemische cluster en een wereldhandelscentrum voor diamant, kent de regio Antwerpen-Waasland haar gelijke niet.

Daarom formuleren we aansluitend onze eigen regionale specifieke wensen, onder meer op het vlak van mobiliteit, talent, fiscaliteit en ruimte, maar ook ten gunste van onze stuwmotoren: haven, industrie en diamant. 

Lees hier het volledige lokale memorandum

Contactpersoon

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

Welt white paper
Gosselin
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende