Skip to main content
  • Nieuws
  • Duaal wordt het nieuwe normaal in ons onderwijs

Duaal wordt het nieuwe normaal in ons onderwijs

  • 15/09/2017

Vandaag keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet duaal leren goed. Een historische stap voor ons onderwijs voor Voka. “Dankzij deze stap kan er nu echt werk worden gemaakt van duaal leren,” aldus Hans Maertens. “Anderen landen in Europa hebben het succes van duaal leren reeds jaren bewezen. Nu is ook Vlaanderen aan de beurt. Duaal moet het nieuwe normaal worden in ons onderwijs”.

duaal leren
"Voorbeelden uit Zwitserland en Duitsland tonen aan dat duaal leren een
enorme stimulans is voor een betere doorstroming tussen onderwijs en arbeidsmarkt”

Op de Voka Rentree van maandag riep Voka-voorzitter Paul Kumpen de Vlaamse Regering op om snel werk te maken van de uitrol van het duaal leren. De regering heeft vandaag de daad bij het woord gevoegd. Met het ontwerp van decreet duaal leren wordt de basis gelegd om het duaal leren in Vlaanderen écht ingang te laten vinden en dat al vanaf 1 september 2018.

Voka als schakel

Duaal leren zit sinds september 2015 in de fase van proefprojecten. De proeftuinen waren bijzonder succesvol. Zo zijn er dit schooljaar opnieuw 12 Limburgse scholen met een proefproject duaal leren gestart. Ook bedrijven hebben getoond dat ze zich willen engageren voor duaal leren. Heel wat ondernemingen zijn kandidaat om in de toekomst in te stappen in het duaal onderwijs.

Voka – KvK Limburg werpt zich hier op als schakel tussen de ondernemingen en het onderwijs. Met de online databank onderwijs-ondernemen stellen ze de perfecte tool ter beschikking om vraag en aanbod binnen het duaal leren met elkaar te matchen.

Er moet nu verder gewerkt worden met de resultaten van de proeftuinen. Een eerste belangrijke stap is al gezet met de principiële goedkeuring van het decreet. Voka engageert zich om de teksten grondig te adviseren in de komende weken via de geijkte overlegfora.

De verdere operationalisering is uiteraard een werk van de komende maanden en jaren, onder meer door het snel aanbieden van voldoende en kwalitatieve studierichtingen duaal leren vanaf volgend schooljaar. Ondertussen zullen er meer dan 50 studierichtingen worden erkend en voorbereid.

Hoger onderwijs

Voka kijkt hierbij ook naar het hoger onderwijs. Dankzij het decreet is het nu ook mogelijk om duale opleidingen te organiseren in het hoger onderwijs. In andere Europese landen wordt dit reeds met succes gedaan. Voka zal hierin een actieve rol opnemen. In november organiseert Voka samen met sectorfederaties Agoria en Essencia een eerste activiteit waarbij deze piste verder wordt verkend. Daarnaast moet het duaal leren zich niet enkel beperken tot technische richtingen. Sterke richtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs moeten in de toekomst ook duaal kunnen worden.

Doorstroming onderwijs en arbeidsmarkt

“Duaal leren was één van onze belangrijkste onderwijsprioriteiten van de legislatuur. Vandaag komt de realisatie ervan opnieuw een stap dichterbij. Voorbeelden uit Zwitserland en Duitsland tonen aan dat duaal leren een enorme stimulans is voor een betere doorstroming tussen onderwijs en arbeidsmarkt”, reageert Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

“Onze naaste buren van de Industrie- und HandelsKammer Aachen ondersteunen al meerdere jaren het duaal leren. De afgelopen drie jaar hebben ze in die regio 12 000 stageplaatsen gecreëerd. Dankzij onze uitstekende samenwerking zullen we zeker ons licht bij hen opsteken om te kijken hoe we van duaal leren hier een succes kunnen maken. Ook in Vlaanderen moet duaal het nieuwe normaal worden.”