Skip to main content
  • Nieuws
  • Duaal leren wordt het nieuwe normaal in ons onderwijs

Duaal leren wordt het nieuwe normaal in ons onderwijs

  • 15/09/2017

Vandaag keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet duaal leren goed. Een historische stap voor ons onderwijs volgens Voka. Dankzij deze stap kan er nu echt werk worden gemaakt van duaal leren. Andere landen in Europa hebben het succes van duaal leren reeds jaren bewezen, nu is ook Vlaanderen aan de beurt. Duaal moet het nieuwe normaal worden in ons onderwijs.

Op de Voka Rentree van afgelopen maandag riep Voka-voorzitter Paul Kumpen de Vlaamse Regering nog op om snel werk te maken van de uitrol van het duaal leren. De regering heeft vandaag de daad bij het woord gevoegd. Met het ontwerp van decreet duaal leren wordt de basis gelegd om het duaal leren in Vlaanderen écht ingang te laten vinden en dat al vanaf 1 september 2018.

Duaal leren zit sinds september 2015 in de fase van proefprojecten. Die bleken bijzonder succesvol te zijn. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is dan ook tevreden dat er na de goedkeuring van het ontwerp van decreet verder gebouwd kan worden op de behaalde resultaten. “We moeten nu snel werk maken van de concrete operationalisering in het secundair onderwijs, onder meer door het aanbieden van voldoende en kwalitatieve studierichtingen duaal leren vanaf volgend schooljaar. Dankzij het decreet kunnen we bovendien ook in het hoger onderwijs de brug slaan tussen de schoolbanken en de arbeidsmarkt. En wat dat laatste betreft, neemt West-Vlaanderen de vlucht vooruit”, legt algemeen directeur Bert Mons uit.

Een eerste proeftuinproject in samenwerking met hogeschool Vives, leverde alvast 60 stageplaatsen op, aangeboden door een dertigtal Noord-West-Vlaamse bedrijven. Op die manier zullen al dit schooljaar alle eerstejaars van de bacheloropleiding elektromechanica bij Vives Brugge stage lopen vanaf het tweede semester. Heel wat van deze bedrijven zijn enthousiast en vragen zelfs nu al om volgend jaar tweedejaars bachelors te mogen ontvangen.

Tot slot moet er ook nog verder ingezet worden op het imago rond duaal leren. Nog te vaak wordt een dergelijk leertraject onterecht geassocieerd met louter technische studierichtingen of met studenten die schoolmoe zijn. “Het is aan ons in West-Vlaanderen om als pionier ook richtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs duaal te maken. Duaal moet in ons onderwijs het nieuwe normaal worden”, zegt Bert Mons.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder