Skip to main content
Map

Duaal leren loont

  • 07/10/2019

Op 1 september startten opnieuw een aantal leerlingen in het duaal leren. Voka moedigt deze nieuwe leervorm alleen maar aan.

Duaal leren slaat een brug tussen bedrijven en scholen. De leerlingen leren niet enkel op school, maar ook op een bedrijf. REM-B-Hydraulics is één van hen.

REM-B Hydraulics uit Beerse en de scholengroep KOGEKA werken al jaren samen. Ze besteden zeer veel aandacht en energie aan het verkleinen van de kloof tussen de werkvloer en het onderwijs. Enkele jaren geleden volgden een aantal ervaren medewerkers binnen REM-B Hydraulics de officieel erkende opleiding tot mentor. En met resultaat. Enkele maanden geleden rondden de leerlingen van het Sint Jozef instituut uit Geel van het 5de jaar EMT met succes hun ‘duaal leren’ jaar af. Ervaren medewerkers en officieel erkende mentoren van REM-B hebben zowel theorie- als praktijklessen gegeven. Naast REM-B hebben de betreffende leerlingen ook les gekregen bij Umicore en Thyssenkrupp.

Door deze jongeren over de vloer te krijgen, krijgt REM-B Hydraulics voeling met hun leefwereld, met wat zij op school leren en wat hen interesseert. Het is zeer moeilijk om geschikte werkkrachten aan te trekken. Investeren in duurzame relaties met de scholen is dan ook dé weg naar potentiële nieuwe collega’s.

Vandaag is er nagenoeg bijna altijd wel één of andere student terug te vinden bij REM-B. Dit gaat van leerlingen uit het technisch onderwijs tot en met universiteitsstudenten om ervaring op te doen binnen de zeer specifieke wereld van de hydraulica.

De initiatieven die REM-B Hydraulics onderneemt kaderen in hun deelname aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Binnen dit charter ondernemen ze in lijn met de sustainable development goals van de VN allerlei acties in het kader van duurzaam ondernemen. Kwaliteitsvol onderwijs is daar één van. 

Voka ijvert voor een verdere uitbreiding van duaal leren. Zo’n 1.100 leerlingen in Vlaanderen hebben zo’n traject gevolgd maar dat moeten er veel meer zijn. Het moet dé leervorm van de toekomst en dé eerste keuze worden van ouders en leerlingen. Daarvoor moeten nog veel obstakels worden weggewerkt. Zo kan je geen vakantiewerk in een bedrijf doen, als je in dat bedrijf al een traject duaal leren hebt gevolgd. Dit moet anders. Voka pleit ook voor een apart agentschap duaal leren om de aansturing en overlegstructuren verder te centraliseren.

Advertentie VanRoey- nov

Artikel uit publicatie