Skip to main content
  • Nieuws
  • Droogte kan Limburgse bedrijven 100.000 euro schade per dag kosten

Droogte kan Limburgse bedrijven 100.000 euro schade per dag kosten

  • 30/04/2019

Het gros van de Limburgse bedrijven is niet klaar voor een langdurige droogteperiode of afschakeling. Dat blijkt uit een grootschalige enquête van Voka. “Tegelijk vrezen onze bedrijven voor zowel problemen met de veiligheid als productie wanneer de watertoevoer niet gegarandeerd blijft”, waarschuwt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

JJLL
Gedelegeerd bestuurder Johann Leten roept op tot meer sensibilisering.

De brede aanwezigheid van de chemie- , voedingsmiddelensector en andere waterintensieve industrieën maakt een mogelijk waterafschakelplan extra problematisch voor Limburg. In het voorlopige afwegingskader worden ondernemingen immers in categorie 3 ingedeeld. Dat betekent dat blijvende watertoevoer naar de bedrijven geen directe prioriteit heeft.

100.000 euro schade per dag

Bijna 4 op de 5 bedrijven binnen de provincie geeft aan dat ze in een periode zonder of met minder water schade zouden ondervinden. “Voor 30% onder hen loopt de louter financiële schade dan meteen op tot minstens 100.000 euro per dag. En dan zijn er nog de veiligheidsissues en het eventueel mislopen van investeringen.  Zowel economisch als maatschappelijk is het zonder water zetten van bedrijven geen optie. Medewerkers worden ook technisch werkloos bij een tekort”, aldus Johann Leten. 

Bij baksteenproducent Vandersanden hebben ze dat begrepen. “We vangen het regenwater op en hergebruiken dat in onze productie. Dat is een serieuze investering, maar zo komen we niet in de problemen”, zegt CEO Jean-Pierre Wuytack.

Alternatieven onbekend

82% van de Limburgse bedrijven geeft echter aan geen valabel alternatief te hebben voor water. Ook weten ze niet welke preventieve maatregelen mogelijk zijn. 

Johann Leten: “Een duidelijk teken dat de overheid hier nog werk heeft met de sensibilisering. Die moet zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt voor ondernemingen voor meer inlichtingen en informatie over alternatieve waterbronnen. Bovendien hebben we baat bij een flexibele wetgeving waarbij bedrijven de onderlinge uitwisseling van waterstromen kunnen vergemakkelijken.”

"De overheid moet zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt voor ondernemingen."

Sensibilisering moet weliswaar van twee kanten komen en daarom engageert Voka – KvK Limburg zich om ook zelf de bedrijven te informeren. “We zullen binnenkort een gratis Voka Update organiseren om onze leden op de hoogte te brengen. Zo kunnen we hen helpen met eventuele voorbereidingen of alternatieven”, besluit Johann Leten.