Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Dringend oplossing nodig voor kinderopvang voor werkende ouders

Dringend oplossing nodig voor kinderopvang voor werkende ouders

  • 05/05/2020

Voka vraagt opnieuw dringend een oplossing en overleg  over kinderopvang voor werkende ouders: uit onze ledenbevragingen blijkt dit het grootste struikelblok te zijn om te gaan werken. Lokale besturen hebben ervaring in buitenschoolse opvang, en kunnen bijspringen voor de twee grootste noden, namelijk personeel en infrastructuur. Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers moet bij hen aan de kar trekken om het nodige te doen. “Als we echt zoveel mogelijk mensen weer aan de slag willen laten gaan, moet men het ook mogelijk maken om te gaan werken. We dringen aan op snel overleg over de kinderopvang voor alle medewerkers”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van Voka. 

Duizenden leraren en directeurs draaien momenteel overuren om de opstart in goede banen te leiden. Ze hebben de belangrijke opdracht om de lessen te hervatten op school, afstandsonderwijs te continueren én voor opvang te zorgen voor de kinderen van werkende ouders. We verwachten veel van hen en moeten hen volop ondersteunen. “We begrijpen dat er in het onderwijs veel werk gebeurt voor een veilige en pedagogische heropstart vanaf 15 mei. Maar kinderopvang moet daar zeker deel van uit maken om zoveel mogelijk mensen opnieuw aan de slag te laten gaan ”, zegt Hans Maertens. 

Bijkomende maatregelen zijn nodig om de opvang te garanderen in het kleuter, lager en secundair onderwijs. Onderwijspersoneel in tussenstructuren – denk maar aan koepels, secretariaten, busbegeleiders, CLBs-  kunnen hiervoor tijdelijk ingezet worden. En zeker ook stagiairs uit de lerarenopleidingen  kunnen helpen en zijn vaak ook bereid dat te doen, maar het ministerieel besluit laat dit momenteel niet toe. 

Lokale besturen kunnen bijspringen

“De lokale besturen zijn eveneens essentieel in het zoeken en vinden van een oplossing, want zij hebben ervaring met buitenschoolse opvang en kunnen dus mee kinderopvang organiseren”, zegt Hans Maertens. “Bevoegd minister Bart Somers moet bij hen aan de bel trekken zodat zij mee helpen om in opvang te voorzien voor alle onderwijsnetten, niet alleen het gemeentelijke.” 

De lokale besturen kunnen bijspringen voor de twee grootste noden: infrastructuur en personeel. Denk maar aan feestzalen, sporthallen en culturele centra enerzijds en gemeentepersoneel en vrijwilligers anderzijds. Bovendien is er vaak goed en structureel overleg tussen scholen en lokale besturen, zodat daar een stevige samenwerking mogelijk is.

Bedrijven willen helpen

Er is veel mogelijk als iedereen helpt. Ook vanuit het bedrijfsleven willen we helpen zoeken naar oplossingen. “Vele ondernemingen werken immers nauw samen met het onderwijs in tal van opleidingen. Ook in deze coronacrisis willen zij zoeken met hun onderwijspartners naar oplossingen om samen door te gaan”, zegt Hans Maertens. 

 

Contactpersoon

Martine Taeymans

Directeur Marketing & Communicatie

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan
AW_Digitalisering