Skip to main content
  • Nieuws
  • "Dringend oplossing nodig voor kinderopvang van werkende ouders"

"Dringend oplossing nodig voor kinderopvang van werkende ouders"

  • 05/05/2020

Voka – Kamer van Koophandel Limburg vraagt opnieuw dringend een oplossing en overleg over kinderopvang voor werkende ouders. Dat is volgens de Voka-ledenbevragingen hét grootste struikelblok om terug aan het werk te gaan. “Lokale besturen en onderwijs moeten samenwerken om dit probleem op te lossen. Dat is hun maatschappelijke plicht. Ook in crisistijd verwacht de belastingbetaler een oplossing. De lokale besturen kunnen bijspringen voor de twee grootste noden: infrastructuur en personeel. Denk maar aan feestzalen, sporthallen en culturele centra enerzijds en gemeentepersoneel en vrijwilligers anderzijds. Wij kijken naar Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers om snel vooruitgang te krijgen. Dit mag geen rem worden voor de hoopvolle heropstart. We dringen aan op snel overleg over de kinderopvang voor alle medewerkers”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

Johann Leten
"Lokale besturen en onderwijs moeten samenwerken om dit probleem op te lossen. Dat is hun maatschappelijke plicht."


Duizenden leraren en directeurs draaien momenteel overuren om de opstart in goede banen te leiden. Ze hebben de belangrijke opdracht om de lessen te hervatten op school, afstandsonderwijs te continueren én voor opvang te zorgen voor de kinderen van werkende ouders. We verwachten veel van hen en moeten hen volop ondersteunen. “We begrijpen dat er in het onderwijs veel werk gebeurt voor een veilige en pedagogische heropstart vanaf 15 mei. Maar kinderopvang moet daar zeker deel van uit maken om zoveel mogelijk mensen opnieuw aan de slag te laten gaan ”, zegt Johann Leten.

"Wij begrijpen dat er in het onderwijs veel werk gebeurt voor een veilige en pedagogische heropstart, maar kinderopvang moet daar zeker deel van uitmaken."

Bijkomende maatregelen zijn nodig om de opvang te garanderen in het kleuter, lager en secundair onderwijs.Onderwijspersoneel in tussenstructuren – denk maar aan koepels, secretariaten, busbegeleiders, CLBs- kunnen hiervoor tijdelijk ingezet worden. En zeker ook stagiairs uit de lerarenopleidingen kunnen helpen en zijn vaak ook bereid dat te doen, maar het ministerieel besluit laat dit momenteel niet toe.

Lokale besturen kunnen bijspringen

“De lokale besturen zijn eveneens essentieel in het zoeken en vinden van een oplossing, want zij hebben ervaring met buitenschoolse opvang en kunnen dus mee kinderopvang organiseren”, zegt Johann Leten. “Bevoegd minister Bart Somers moet bij hen aan de bel trekken zodat zij mee helpen om in opvang te voorzien voor alle onderwijsnetten, niet alleen het gemeentelijke.”

De lokale besturen kunnen bijspringen voor de twee grootste noden: infrastructuur en personeel. Denk maar aan feestzalen, sporthallen en culturele centra enerzijds en gemeentepersoneel en vrijwilligers anderzijds. Bovendien is er vaak goed en structureel overleg tussen scholen en lokale besturen, zodat daar een stevige samenwerking mogelijk is.

Bedrijven willen helpen

Er is veel mogelijk als iedereen helpt. Ook het bedrijfsleven wil helpen zoeken naar oplossingen. “Vele ondernemingen werken nauw samen met het onderwijs in tal van opleidingen. Ook in deze coronacrisis willen zij met hun onderwijspartners zoeken naar oplossingen”, zegt Johann Leten

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie