Skip to main content
  • Nieuws
  • Drie prioriteiten voor Antwerpse ondernemers bij realisatie Oosterweel

Drie prioriteiten voor Antwerpse ondernemers bij realisatie Oosterweel

  • 06/02/2019
oosterweel

Nu blijkt dat de voorkeursvariant Oosterweel voorziet in een robuuste verkeersafwikkeling, vraagt Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland om volop in te zetten op een strakke planning en milderende maatregelen om de periode van wegenwerken te overbruggen. Voor de werkgeversorganisatie is het cruciaal om snel vaart te maken met de realisatie van de Oosterweelverbinding tegen 2026. Verder staan er nog twee andere prioriteiten op haar lijstje. 

Wij zijn blij met het feit dat bij de voorkeursvariant gekozen is voor een solide verkeersafwikkeling. Belangrijk is dat een Scheldekruising met drie rijstroken in beide richtingen wordt gerealiseerd en dat ook een goede fietsverbinding wordt toegevoegd. Daarnaast zullen de Kanaaltunnels in alle richtingen over voldoende capaciteit kunnen beschikken, ook bij calamiteiten. Deze elementen zijn cruciaal voor de mobiliteit en de economische ontwikkeling van de ondernemingen’,  zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. ‘Nu de keuze is gemaakt, vragen we om het denkproces nu snel om te zetten in een concreet realisatieproces. Er zijn bovendien ook extreme maatregelen van de bevoegde overheden nodig opdat we de bijkomende economische schade tijdens de duur van deze werkzaamheden kunnen beperken.’ 

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland legt drie extreem belangrijke maatregelen in naam van de bedrijven op de eisentafel: 

  1. De voorkeursvariant nu zo snel mogelijk omzetten tot praktische realisatie tegen 2026. De vooropgestelde planning halen is een must. Er zal daarom aan een hoog tempo moeten doorgewerkt worden. De werken moeten daarom met een 24/7-regime gerealiseerd worden om de hinder zo kort mogelijk te houden.
  2. Er moet massaal en proportioneel ingezet worden op minder-hindermaatregelen door het aanleggen van tijdelijke infrastructuur in de werfzones om de verkeerscapaciteit zo maximaal mogelijk te houden. 
  3. Ook moet massaal ingezet worden op alternatieve bereikbaarheid van bedrijvenclusters en industriegebieden die langdurig getroffen worden door deze werkzaamheden.

Nu iedereen zich voorbereidt om op het terrein aan de slag te gaan, moeten overheden echt goed beseffen dat de impact van de werken ernstige schade kan berokkenen aan de bereikbaarheid en investeringsbereidheid van ondernemingen. Daar mag niet roekeloos mee omgegaan worden,’ zegt Luc Luwel. 

Ik wil wel benadrukken dat we uiteraard gelukkig zijn dat de realisatie van Oosterweel alweer een stap dichter is gekomen. Bedrijven beseffen ook dat dergelijke grote infrastructuurwerken hinder met zich meebrengen, dat we met z’n allen door de zure appel heen moeten bijten en moeten inzetten op alternatieven om deze periode te overbruggen. Extreme hinder is echter onverkoopbaar zonder de maatregelen die wij vandaag vragen’, besluit Luc Luwel. 
 

Contactpersoon

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

‘Tevreden met voorkeursvariant Oosterweel, nu iedereen aan de slag voor de realisatie’

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende