Skip to main content
  • Nieuws
  • Drie nieuwigheden voor uw vastgoed op btw-gebied

Drie nieuwigheden voor uw vastgoed op btw-gebied

  • 08/05/2019

Vanaf 1 januari 2019 geldt nieuwe btw-regelgeving voor de verhuur van uw onroerend goed. Wij lichten de nieuwigheden graag hieronder toe.

Onroerende verhuur, nu met btw-optie

Tot voor kort was onroerende verhuur steeds vrijgesteld van btw voor zover deze verhuur niet gepaard ging met belangrijke bijkomende dienstverlening. Deze vrijstelling betekende dat er dus ook geen recht op aftrek van btw op de aankoop- en verbouwingswerken was. In deze gevallen gingen bedrijven al vaak eens op zoek naar alternatieven, zoals een btw-eenheid en de opzet van een diensten- of bedrijvencentrum.

Goed nieuws!

Voor uw nieuwe en vernieuwde gebouwen vanaf 1 oktober 2018 kan u anders tewerk gaan. Vanaf 2019 kan u immers kiezen voor een stelsel mét btw-heffing op de onroerende verhuur van (delen van) gebouwen die door de huurder uitsluitend voor economische activiteiten gebruikt worden.

Wat betekent dat er dus ook een recht op btw-aftrek is voor de aankoop en Drie nieuwigheden voor uw vastgoed op btw-gebiedde andere kosten!
De onroerende verhuur kan alleen belast worden met btw indien de verhuurder én huurder samen opteren voor dit stelsel. Bovendien moet de huurder een btw-belastingplichtige zijn.
Wordt er binnen de 25 jaar niet meer voldaan aan bovenstaande voorwaarden, zal de btw-aftrek in hoofde van de verhuurder moeten herzien worden.
Voor de verhuur van opslagruimten en de huur van korte duur gelden andere regels.

Kortetermijnverhuur verplicht onderworpen aan btw

Bij kortetermijnverhuur bestaat bovenstaande btw-optie niet. Vanaf 1 januari 2019 is immers de verhuur die minder dan 6 maanden bedraagt verplicht onderworpen aan btw. De verhuur aan natuurlijke personen die het onroerend goed aanwenden voor privédoeleinden en de gebouwen bedoeld voor bewoning blijven vrijgesteld van btw. Daarnaast wordt ook de verhuur aan vzw’s vrijgesteld.
De typische gevallen waarbij de toepassing van deze nieuwe wet moet bekeken worden zijn de verhuur van vergaderzalen, feestzalen, expohallen,… 
 

De btw-optie ook bij de verhuur met opslagruimte

Verhuurt u gebouwen die geheel of voor meer dan 90% bestemd zijn voor de opslag van goederen? Dan bent u voor deze activiteit al onderworpen aan btw. Op 1 januari 2019 werden de regels aangepast en is nu ook de verhuur van ruimtes die hoofdzakelijk, zijnde voor minstens 50%, gebruikt worden voor de opslag van goederen, en voor niet meer dan 10% aangewend worden als verkoopruimte, ook onderhevig aan btw.
Verhuurt u deze opslagruimtes aan een btw-belastingplichtige huurder die de gehele ruimte voor het uitoefenen van zijn economische activiteit aanwendt, dan kan u vanaf nu ook gebruik maken van de btw-optie inzake onroerende verhuur. De voorwaarde dat het om nieuwe of vernieuwde gebouwen vanaf 1 oktober 2018 moet gaan geldt voor de verhuur van opslagruimtes bovendien niet. De btw-optie kan in dit geval dus ook voor bestaande gebouwen uitgeoefend worden.

Wilt u graag meer weten over de fiscaliteit inzake onroerend goed?
Tijdens een seminarie op 4 juni in samenwerking met Deloitte Private geven wij graag een overzicht van de regels.

Meer weten?
Neem een kijkje hier of contacteer Celine Janssens.