Skip to main content
  • Nieuws
  • Dreigt er stroomtekort? Elke donderdag krijgen we een update

Dreigt er stroomtekort? Elke donderdag krijgen we een update

  • 24/10/2018

Hoogspanningsnetbeheerder Elia zal vanaf nu wekelijks bekijken of er - in de week die er op volgt - een risico is op stroomtekort in ons land. Elke donderdag zal Elia een rapport bezorgen aan de minister van Energie over de kans op een black-out. Die moet dan beslissen of er bijkomende maatregelen nodig zijn.

Mast

Wat staat er precies te gebeuren? Iedere donderdag zal Elia een risicoanalyse maken voor een stroomuitval de week er op. "Naar aanleiding van de bijzondere situatie deze winter heeft minister van Energie Marghem, in opdracht van de regering, een taskforce opgericht. Elia maakt daar deel van uit, samen met andere marktpartijen. Wij maken inderdaad wekelijks een analyse over de toestand van het elektriciteitsnet voor de week die volgt. Dit maken we over aan de minister die op basis van de Elia-analyse kan beslissen om bijkomende maatregelen te nemen om de bevoorradingszekerheid te handhaven", zegt Marleen Vanhecke, woordvoerder van Elia. "Op vandaag is er geen reden om de procedure tot schaarste af te kondigen maar we volgen de toestand nauwgezet op in overleg met de bevoegde overheidsdiensten."

Als er een stroomschaarste op komst is, kan er een procedure worden opgestart. Daar is een strikt draaiboek voor vastgelegd door de overheid. 

Op deze website kan je nagaan of je straat zal worden afgeschakeld in geval van een black-out.
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/elektriciteitsschaarste/afschakelplan/mijn-straat-betrokken

Via deze site kom je te weten in welke fase van het afschakelplan je huis of bedrijf ligt.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/penurie/Volledige-tabel-afschakelplan-Belgie.pdf

Klaas Nijs, energie-expert bij Voka, geeft nog een aantal tips hoe je als bedrijf je verbruik kan beperken.

https://www.voka.be/nieuws/zeven-op-tien-bedrijven-willen-tegemoetkoming-als-stroom-uitvalt
 

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen zal bedrijven zo goed mogelijk op de hoogte houden van de laatste stand van zaken.

 

Contactpersoon

Wim Brillouet

Manager belangenbehartiging & woordvoerder

Advertentie Vermant - mei