Skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Douane publiceert circulaire over verificatie van goederen
douane
  • 23/04/2020

Douane publiceert circulaire over verificatie van goederen

De Belgische douane heeft een circulaire gepubliceerd waarin de rechten en verplichtingen zijn opgenomen van zowel de aangever als de douaneautoriteiten.

De circulaire heeft betrekking op de goederencontrole die met een douaneaangifte gepaard gaat. Hiermee brengt de Algemene Administratie Douane en Accijnzen een oudere circulaire in overeenstemming met het douanewetboek van de EU. 

Contactpersoon

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Gosselin
Welt white paper
Proximus