Skip to main content
Map

Doorbraak A12

  • 10/07/2019

Er komt spoedig een oplossing voor de doorstromingsproblematiek van de A12 in Wilrijk en Aartselaar. Tegen midden augustus wordt de lichtenregeling in belangrijke mate aangepast op vier kruispunten waardoor de lokale bedrijven beter kunnen ontsluiten op de A12. Bovendien wordt op de A12 - gespreid over de diverse kruispunten over een totale lengte van 1200 meter - in elke rijrichting bijkomende opstelstroken aangelegd. Op lange termijn wordt de A12 ingesleufd. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd in 2021. 

Het resultaat is een gevolg van het intense overleg tussen Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, de burgemeesters van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Schelle en de districtsburgemeesters Hoboken en Wilrijk en het Agentschap Wegen en Verkeer van de voorbije weken. 'We zijn tevreden met het huidig pakket van maatregelen dat zal worden ingezet. Het biedt zowel op korte termijn als in de nabije toekomst perspectieven. Er mag dan ook niet getalmd worden om die uit te voeren', aldus Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging van Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Voka Antwerpen-Waasland had samen met haar lokale KamerAmbassadeurs en de (districts)burgemeesters van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Schelle, Hoboken en Wilrijk een gezamenlijk standpunt opgesteld om de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) tot spoedoverleg en concrete actie aan te zetten en de bevoegde Vlaamse minister te vragen deze actie actief en met de nodige middelen te steunen. 'Onze noodkreet heeft gevolg gekregen. Nu kunnen we aan de slag.'

Het overleg heeft geleid tot:

  • Tegen medio augustus 2019: een werflichtenregeling die tijdens de duur van de werken Aquafin de doorstroming met de zijstraten aanzienlijk verbetert.

  • Voor eind 2019: op het grondgebied van Aartselaar wordt telkens 150 meter voor en 150 meter na elk kruispunt bijkomende opstelcapaciteit gecreëerd. Over een totale lengte van 1200 meter in elke rijrichting zorgen bijkomende opstelstroken voor een grotere doorstroming op de A12 en meer groentijd voor de zijwegen.
  • Tegen 2021: aanvraag van de omgevingsvergunning van de ingesleufde A12 met ongelijkvloerse kruisingen en gescheiden infrastructuur voor fietsers en voetgangers. Tegelijkertijd worden één of meerdere fietsbruggen geplaatst over de A12 om de verbinding met de zwakke weggebruiker te verbeteren.

Ondertussen werken alle partijen onverwijld voort aan de procedures om de insleuving van de A12 zo snel als mogelijk te realiseren.

Er wordt de volgende dagen verder gewerkt. 'Nu is het zaak om snel te handelen. We zijn positief en constructief, maar blijven nu kritisch toezien op het omzetten van het maatregelenpakket naar de praktijk. Het water staat immers aan de lippen van zowel ondernemers als bewoners', besluit Dirk Bulteel. 

Contactpersonen

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

Steven Roeland

Mobiliteitsmanager

AW_Digitalisering
AW_Welt_6stappenplan
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende