Skip to main content
  • Nieuws
  • Dokters, blijf aandachtig voor termijnbepaling van ziekteverlof!

Dokters, blijf aandachtig voor termijnbepaling van ziekteverlof!

  • 01/02/2018

“Het belang van ziekteverlof is onmiskenbaar, maar we stellen vast dat in sommige gevallen er ziektebriefjes uitgeschreven worden die niet in verhouding staan tot de genezingstermijn”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. “Daarom stuurden we een brief naar de voorzitters van de Limburgse huisartsenkringen met de vraag voor blijvende aandacht bij de termijnbepaling van ziektebriefjes.”

Klik hier voor de reacties in de media

Zowel op privé als op professioneel vlak staat of valt alles met een goede fysieke en mentale gezondheid. Wie ziek is, moet de nodige tijd krijgen om er terug bovenop te komen. Genoeg tijd, maar niet overdreven veel tijd. Het is immers in ieders belang dat eens genezen, de betrokkenen zo snel mogelijk terug aan de slag gaan. Hetzij met hun normale takenpakket, hetzij in de vorm van aangepast werk.

Dankbaar

Onze huisartsen waken hier iedere dag opnieuw over. We zijn erg dankbaar voor het werk dat ze leveren. Er moet echter ook gewaakt worden over de ondernemingen. Zonder medewerkers zijn er geen ondernemingen. Wanneer een medewerker tijdelijk uit roulatie is, is dit in eerste instantie een klap voor de persoon in kwestie, maar ook voor de werkgevers.

In dit opzicht is het belangrijk dat werknemers de kans krijgen om te genezen, maar nadien wel meteen terug aan de slag kunnen. Niet zelden staat een doktersbezoek op maandag garant voor een ziektebriefje voor een hele week. Dit gebeurt in toenemende mate op vraag van de patiënt en dat kan en mag niet de bedoeling zijn.

Blijvende aandacht

“Zelfs wanneer iemand nog net niet in staat is om zijn of haar volledig takenpakket uit te voeren, is er nog steeds de mogelijkheid tot aangepast werk als tijdelijke maatregel. In onze brief aan de verschillende huisartsenkringen binnen Limburg hebben we dan ook gevraagd om blijvende aandacht te hebben voor elk individueel dossier bij het uitschrijven van ziektebriefjes. Wie ziek is, moet rust krijgen, maar wie genezen is en terug kan werken, moet ook terug aan de slag”, stelt Johann Leten.

 

Brief t.a.v. huisartsenkringen Limburg als bijlage

 

Geachte

 

Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar. Zoals steeds staat een goede gezondheid hierbij met stip op nummer één. Zowel op privé als professioneel vlak staat of valt alles met een goede fysieke en mentale gezondheid. In dit opzicht willen we als mens én als ondernemer dan ook onze bewondering uitdrukken voor het werk dat jullie leveren.

De laatste tijd komen er echter opvallend veel meldingen binnen in verband met ziektebriefjes. Begrijp ons niet verkeerd: wie ziek is, is ziek en wie ziek is, moet de tijd krijgen om te genezen. We zouden echter willen vragen om blijvende aandacht te hebben voor de noden van iedere individuele patiënt. Wanneer dit één, twee of drie weken rust betreft, gunnen we hen met plezier deze termijn om volledig te genezen. Wanneer één of twee dagen volstaan, is het overbodig en zelfs nadelig voor beide partijen om in een reflex hier een ziektebriefje voor een langere periode te verschaffen.

Zo stellen we vast dat wanneer een consultatie op maandag plaatsvindt, dit in toenemende mate een garantie is op een ziektebriefje voor de hele week. In veel gevallen is dit een overdreven termijn en niet zelden op vraag van de patiënt zelf. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Zelfs wanneer iemand nog net niet voldoende hersteld is om zijn of haar volledige takenpakket op te nemen, is het een betere optie om de mogelijkheid tot aangepast werk te bekijken, dan zomaar volledige rust voor te schrijven.

We beseffen dat er steevast in eer en geweten gehandeld wordt. We vragen dan ook enkel een blijvende aandacht bij het bepalen van de ziektetermijn. Daarnaast moet de mogelijkheid tot aangepast werk bij elk individueel geval op zijn minst overwogen worden. Iedereen verdient voldoende tijd om te genezen, maar het is in ieders belang dat eens genezen, de betrokkenen zo snel mogelijk terug in roulatie komen. Zowel op privé als professioneel vlak. In het belang van zowel de individuen als in het belang van de bedrijven.

We hopen dat dit aandachtspunt wordt opgenomen in het goede werk dat jullie dagelijks leveren.  Want waar wij wensen voor een goede gezondheid, gaan jullie hier concreet mee aan de slag. We bedanken jullie hier dan ook voor in naam van al onze leden-ondernemingen.

Onze oproep in de media

Het Nieuwsblad - 119 dokters lopen tegen de lamp voor valse ziektebriefjes: “Vaak onder druk gezet door patiënten”

De Standaard - Dokters lopen tegen de lamp voor valse ziektebriefjes: ‘Vaak onder druk gezet door patiënten’

VTM Nieuws - Werkgevers: "Schrijf niet te snel ziektebriefjes"

Het Belang van Limburg - Minister Maggie De Block gaat veelschrijvende huisartsen extra controleren

Het Nieuwsblad - Werkgevers doen oproep aan huisartsen: “Schrijf ons personeel minder ziektebriefjes”

TVL - Voka schrijft brief aan huisartsen: "Wees minder gul met ziektebriefjes"

Made in Limburg - “Dokter: Niet overdrijven met ziektebriefjes”

Radio 2 - Schrijven Limburgse dokters te veel ziektebriefjes voor?