Skip to main content
  • Nieuws
  • Doet uw onderneming al een beroep op financiële steun?

Doet uw onderneming al een beroep op financiële steun?

  • 29/04/2021

Het voorbije coronajaar vlogen de steunpakketten ons om de oren. Heel wat ondernemers deden een beroep op één of meerdere maatregelen om deze crisisperiode te overbruggen.  Maar steunmaatregelen zijn ook in niet-crisistijden bijzonder interessant. Zowel Europa,  het federale niveau als Vlaanderen hebben een bijzonder gevarieerd aanbod aan subsidies waarvan tot voor deze crisis te weinig gebruik gemaakt werd. Toegegeven, het aanbod is zo groot dat ondernemers soms door de bomen het bos niet meer zien. Toch loont het de moeite om de markt af te speuren naar steun die jouw bedrijf gericht verder kan helpen.

Van investeren, over duurzaam ondernemen tot internationaliseren: voor iedere uitdaging zijn er heel wat mogelijkheden beschikbaar om dat extra duwtje in de rug te krijgen. Maar nog steeds lopen heel wat Limburgse bedrijven steun mis. De meest recente cijfers over de verdeling van innovatiesteun in Vlaanderen maken dit nogmaals pijnlijk duidelijk.

Slechts 69 oftewel 9,6% van alle Vlaamse steunaanvragen gebeurden in Limburg. Het daaraan gekoppelde steunbedrag ligt nog een stukje lager: 21.500.000 euro oftewel 8,5% van het totale uitgekeerde steunbedrag. Door de constant dalende trend van de voorbije jaren is ons deel van de koek dus een stuk kleiner geworden dan te verwachten valt op basis van ons regionaal bbp (10,6%). De gemiddeld ontvangen steun per aanvraag lag in 2020 bijgevolg zo’n 20.000 euro lager in Limburg dan in de rest van Vlaanderen.

Limburgs aandeel in Vlaanderen (2020)
Bron: VLAIO – verwerking; Voka – KvK Limburg
Bron: VLAIO – verwerking; Voka – KvK Limburg


Limburg bijt dus twee keer in het zand. Enerzijds doordat er minder aanvragen worden ingediend en goedgekeurd, anderzijds doordat de steun bij de ingediende aanvragen lager ligt dan gemiddeld. Onbekend blijft dus onbemind. Maar het is duidelijk dat er heel wat potentiële steun mislopen wordt door een gebrek aan kennis van het aanbod. En dat terwijl er heel wat laagdrempelige steun voorhanden is. Een voorbeeld daarvan is de steunmaatregel ontwrichte zone.

Limburg bijt twee keer in het zand: er zijn minder steunaanvragen en het ontvangen bedrag per aanvraag ligt lager dan gemiddeld.

Ontwrichte zone

Nog voor het SALK-uitvoeringsplan vroeg Voka – KvK Limburg aan KPMG een tool te ontwikkelen om een snelle reconversie mogelijk te maken na de sluiting van Ford Genk. Het resultaat was een erkenning van Limburg als ontwrichte zone tussen 2015 en 2021 waardoor bedrijven een vrijstelling van 25% van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing kregen wanneer ze innoveerden en tegelijk jobs creëerden. In 2017 werd een eerste aanpassing doorgevoerd door extra business- centers, incubatoren en brownfieldprojecten toe te voegen aan de Limburgse steunzone.

In 2018 werden na lobbywerk van Voka – KvK Limburg opnieuw enkele wijzigingen aangebracht waardoor het pas toen écht interessant werd. Zo kon de aanvraag vanaf dan tot drie maanden na de investering ingediend worden en gold de maatregel ook voor investeringen van een andere vennootschap van dezelfde groep.

"Via de steunmaatregel ontwrichte zone werden al 6.120 fiscaal interessante arbeidsplaatsen gecreëerd. Laat ons het komende 1,5 jaar het volle potentieel verder benutten."

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg: “In die eerste drie jaar fungeerden we als proeftuin. We zien dat ook in de cijfers: na deze aanpassingen werd er 25% meer beroep gedaan op de steunmaatregel. Daarom maakten we van de verlenging een topprioriteit in ons verkiezingsmemorandum. Zowel de Vlaamse als federale regering volgde die redenering en verlengde de steunmaatregel met 18 maanden waardoor deze nu loopt tot 31 oktober 2022.”

Via dit systeem werden tot op heden 6.120 fiscaal interessante arbeidsplaatsen gecreëerd binnen Limburg. Laat ons in dit voorlopig laatste anderhalf jaar het volle potentieel van deze maatregel verder benutten!

Artikel uit publicatie

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo