Skip to main content
  • Nieuws
  • Deurganckdok tijdens weekdagen de klok rond geopend

Deurganckdok tijdens weekdagen de klok rond geopend

  • 20/03/2017

De twee terminaloperatoren aan het Deurganckdok, MPET en Antwerp Gateway, breiden vanaf vandaag hun openingsuren tijdens de weekdagen uit. Beide terminals zullen non stop geopend zijn van maandagmorgen 5.00 uur (Antwerp Gateway) en 5.30 uur (MPET) tot zaterdagmorgen 5.30 uur. Vanaf vandaag kan de aan- en afvoer van containers per truck tijdens weekdagen de klok rond gebeuren. De operatoren willen op deze manier de truckflow op hun containerterminal optimaliseren. Anderzijds hopen zij op deze manier ook een bijdrage te leveren aan de ontlasting van het Antwerpse en Wase wegennet tijdens de piekuren. 

Optimalisatie

deurganckdock around the clock
verruiming van behandelingsuren

Met deze verruiming van de behandelingsuren willen de terminals hun capaciteit optimaliseren en de volumes meer spreiden. Antwerp Gateway behandelt dagelijks zo’n 1700 trucks, MPET zo’n 2600. Een analyse wijst uit dat de behandelingstijd op beide terminals begint op te lopen vanaf 11.00 uur, met een absolute piektijd om 17.00 uur. Na 19.00 uur neemt het aantal trucks aanzienlijk af, waardoor ook de wachttijd aan de gates vermindert. Zich later op de dag aanmelden biedt dus een tijdswinst. Door de aan- en aflevering ook ’s nachts mogelijk te maken, worden deze daluren verder uitgebreid.

Bij MPET hanteert ook Medrepair (S11) vanaf 1 april de verruimde openingsuren. Global Container Services, het empty depot van Antwerp Gateway, zal vanaf de zomer meedraaien in het nieuwe regime. Tot die tijd blijft het depot open vanaf 5 uur tot 21.30 uur Op Antwerp Gateway wordt de blockstack (park 3 op kaai 1700) nu mee geopend, zodat trucks hier ook terecht kunnen voor lege containers.

Aangezien de douane en customs desk tijdens de nacht voorlopig niet aanwezig zullen zijn, is het van groot belang dat de nodige administratieve regelingen voor de containers, zoals de vooraanmelding en de vrijstelling, op voorhand in orde gebracht worden.

Mental shift

Om van de 24/5-opening een succes te maken, is het noodzakelijk dat de hele logistieke keten zich aanpast. Het volstaat immers niet dat de terminaloperatoren hun deuren langer open zetten, ook de transporteurs, de verladers en de warehouses (binnen en buiten de haven) –om er maar enkele te noemen- zullen moeten volgen.

Op 15 maart vond daarom de eerste Rondetafel 24/5 plaats waarop heel wat partijen uit de keten werden uitgenodigd én ook present tekenden. Tijdens dit tafelgesprek werden knelpunten voor de 24/5-opening in kaart gebracht en mogelijke acties besproken. De steun voor het initiatief was groot, maar tezelfdertijd was er het besef dat ook een mental shift nodig zal zijn om van de uitgebreide terminalopening een succes te maken. Logistieke ketens worden immers vaak opgezet vanuit de reguliere kantooruren, wat voor een extra belasting zorgt op een al intens gebruikt wegennet. Om een echte verandering tot stand te kunnen brengen, is samenwerking vaak een eerste vereiste. Daarom engageerden de deelnemers aan de Rondetafel zich om een intentieverklaring te ondertekenen waarmee ze “bevestigen het initiatief maximaal te faciliteren en te ondersteunen, door de eigen operaties hierop af te stemmen, en door het initiatief te promoten bij klanten, leveranciers en andere betrokken partijen.”

Na zes maanden volgt een eerste evaluatie van het initiatief.

 

Gosselin
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Welt white paper