Skip to main content
 • Nieuws
 • Detacheren van werknemers naar Frankrijk: nieuwe veranderingen vanaf 30 juli 2020

Detacheren van werknemers naar Frankrijk: nieuwe veranderingen vanaf 30 juli 2020

 • 11/08/2020

Het Decreet nr. 2020-916 van 28 juli 2020 relatif aux travailleurs détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale trad in werking op 30 juli 2020 zonder wederkerigheid. Het Decreet omvat enkele belangrijke wijzigingen, waarvan we de belangrijkste hieronder hebben opgesomd:

 • Het principe “A travail égal, rémunération égale” wordt toegepast en verder uitgewerkt. Gedetacheerde werknemers moeten niet alleen het minimumloon ontvangen dat wettelijk vastgelegd wordt, maar hebben ook recht op andere bezoldigingselementen zoals wettelijk voorzien, bv. bonussen, toelagen en andere voordelen die worden betaald op basis van de vervulde functie. De kosten van reis- en/of verblijfskosten zijn ook voor rekening van de werkgever (indien de contractuele bepalingen dit voorzien) wanneer de gedetacheerde werknemer verplaatsingen maakt naar Frankrijk voor professionele activiteit.
 • Werknemers die voor langer dan 12 maanden (mits gemotiveerde verklaring kan de termijn met 6 maanden worden verlengd) gedetacheerd worden, worden onderworpen aan de Franse arbeidswetgeving die van toepassing is m.u.v. bepalingen omtrent de start en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • De Franse Overheid (in casu DIRECCTE) heeft voortaan de mogelijkheid om de buitenlandse onderneming een detacheringsaanvraag en/of detacheringsactiviteit te weigeren indien administratieve detacheringsboetes (uit het verleden) nog niet vereffend werden.
 • Tot slot wijzigt het Decreet enkele modaliteiten van aanvraag Carte BTP. Voortaan dient een Carte BTP te worden aangevraagd voor werken aan ‘gebouwen en openbare werken’. Naast de informatie die momenteel aangegeven wordt voor de aanvraag voor een Carte BTP, dient de aanvrager ook de volgende informatie/documentatie te voorzien:
  • Identificatiefoto van elke gedetacheerde werknemer
  • Indien van toepassing: werkvergunningsnummer of verblijfsvergunningsnummer die de werkvergunning bevestigt.
 • De Franse autoriteiten zullen de aanvrager een link naar de website bezorgen waar alle informatie over detachering vermeld wordt. Bedoeling is dat de link gedeeld wordt met de gedetacheerde werknemer.

Contactpersoon

Leonid Guz

Kennis & advies/Internationaal ondernemen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag