Skip to main content
 • Nieuws
 • Debat: Talent in de Westhoek (verslag)

Debat: Talent in de Westhoek (verslag)

 • 12/05/2017

Op donderdag 11 mei 2017 vond in Salons Saint Germain te Diksmuide het debat “Talent in de Westhoek” plaats. Op dit event werd onderzocht hoe we studenten, jonge gezinnen en ondernemers kunnen aantrekken, behouden en kunnen laten terugkeren naar de Westhoek. 

In de Westhoek is er een stijging van de bevolking. Een stijging die te verklaren is door de grote toename van 60-plussers (+24% t.o.v. 2003). De bevolking lager dan 60 jaar neemt echter licht af (-3 %). Dat heeft als gevolg dat de Westhoek vergrijst en bedrijven in een “war for talent” terechtkomen. 

De uitstroom trekt vooral richting andere gebieden in West-Vlaanderen (58,5%) en Oost-Vlaanderen (14,6 %). Van de personen die wegtrekken vormt de leeftijdscategorie van 18 tot 34 jaar de grootste groep, zo’n 50 %. Deze uitstroom heeft verschillende oorzaken, maar liefde, studie, werk en de aantrekking van de stad vormen de belangrijkste factoren.

De regiomarketingcampagne “De nieuwe wereld” speelt al in op deze problematiek en promoot de verschillende troeven van de Westhoek. Allerhande ondernemers zetten hun schouders onder dit initiatief als ambassadeurs om te bewijzen dat de Westhoek goed is om te werken, wonen en ondernemen. Ook Voka West-Vlaanderen onderneemt verschillende acties om jongeren te laten (terug)komen naar de Westhoek o.a. via projecten als duaal leren, welt,… en via de website www.werkeninwestvlaanderen.be . Maar om de uitstroom verder aan te pakken zijn ook meer acties vanuit de gemeentes zelf zijn noodzakelijk. 


Debat: Talent in de Westhoek

Tijdens het debat ‘Talent in de Westhoek’ op 11 mei kwam de visie en mening van zowel jongeren, ondernemers als beleidsmakers aan bod. Het panel bestond uit:

 • Dirk Wynants, zaakvoerder van Extremis
 • Christophe Dhaene, Voka-regiovoorzitter Ieper
 • Youro Casier, burgemeester Wervik
 • Katrien Desomer, schepen voor economie, personeel en cultuur Ieper
 • Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge
 • Peter Roose, burgemeester Veurne
 • Bieke Dewaele, West-Vlaams studente handelswetenschappen te Gent
 • Joren Lemiegre, jonge werknemer te e-BO Enterprises Ieper en woonachtig te Gent

Moderator Bart Coopman zoomde met hen in op 3 onderwerpen: ondernemen, mobiliteit en leven.


1. Ondernemen

Voor het thema ondernemen benadrukten de ondernemers het tekort aan bedrijfsruimte in de regio. Er is een grote vraag naar gronden, maar deze worden steeds snel verkocht waardoor bedrijven moeilijk kunnen uitbreiden. De beleidsmakers geven aan dat vooral overheid en provincie daar een belangrijke rol in kunnen vertolken door de planningsprocessen korter te maken. De beleidsmakers en ondernemers waren het er ook over eens dat de creatie van een streekintercommunale op niveau van de Westhoek daaraan sterk kan bijdragen. 

De jongeren wensen van hun kant een meer creatieve omgeving door start-ups en innovatieve bedrijven. De beleidsmakers in het panel reageerden dat ze deze initiatieven willen ondersteunen, maar dat ze geen onderscheid kunnen maken tussen innovatieve bedrijven en conventionele bedrijven. 

Tot slot kwam aan bod dat het gebrek aan werkmogelijkheden vooral een perceptieprobleem is mede door de bescheiden mentaliteit van West-Vlaanderen. Er zijn veel doorgroeikansen en innovatieve bedrijven in de Westhoek, maar de bedrijven pakken daar onvoldoende mee uit. 

2. Mobiliteit

Ook in dit thema speelt de perceptie een belangrijke rol. De inwoners van de Westhoek hebben een gevoel van geslotenheid, maar moeten eerst zelf beseffen dat er andere mogelijkheden bestaan dan enkel de auto om zich te verplaatsen (vb. carpooling, taxidiensten,…). De beleidsmakers gaven aan dat het niet rendabel is om méér openbaar vervoer te creëren. Grootsteden zijn uiteraard meer toegankelijk met het openbaar vervoer door de hogere bevolkingsdichtheid. 

In 10 jaar tijd is het aandeel auto’s praktisch verdubbeld in de Westhoek. Vooral de ondernemers benadrukken dat het wegennetwerk hieraan moet aangepast worden. Ook op alternatieven als Uber kan nog meer ingezet worden. Opnieuw werd besloten dat een streekintercommunale een oplossing zou kunnen bieden. 

3. Leven

Als laatste kwam het thema leven aan bod. Jongeren vinden dat er een te laag fungehalte is in de Westhoek. Er worden verschillende culturele evenementen georganiseerd in de Westhoek, maar vaak wordt het nog niet genoeg bekendgemaakt. Ook staan de beleidsmakers soms conservatief tegenover nieuwe ideeën die wel succes zouden kunnen hebben. Tot slot liggen de woningprijzen soms wat aan de hoge kant. 

Conclusie

Over het algemeen kan gesteld worden dat de troeven van de Westhoek nog meer moeten uitgespeeld worden én er verder werkgemaakt moet worden van de regiobranding. Ook het intensiever samenwerken op niveau van de Westhoek, eventueel onder de vorm van een steekintercommunale zou een oplossing kunnen beteken om de problemen in verband met mobiliteit en ondernemerschap te verhelpen. Gemeentes hebben tot slot ook de taak om ruimte te laten voor innovatieve ideeën (start-ups, woningen, culturele events…). Uiteraard zal Voka West-Vlaanderen meewerken aan deze actiepijlers onder het motto “the future is (y)ours. 
 

Meer info: Jonas Plouvier, regioverantwoordelijke Westhoek, jonas.plouvier@voka.be 

Bekijk hieronder de foto's van het debat 'Talent in de Westhoek'.