Skip to main content
  • Nieuws
  • De WIEDT Express: een trein naar de toekomst

De WIEDT Express: een trein naar de toekomst

  • 27/05/2019

Iedere dag ontstaan er nieuwe ideeën maar tegelijk sterven er ook (al dan niet jammer genoeg) een stille dood. Omdat we als organisatie ideeën willen kanaliseren, werd de WIEDT Express in het leven geroepen, een afkorting voor ‘Wij Investeren in Een Denderende Toekomst’. Het is een kort traject voor en door onze medewerkers waarin ze werken aan ons ledenaanbod om het te doen inspelen op de toekomst. 

Half mei startte de eerste workshop waarin het doel was om zoveel mogelijk ideeën te genereren, ook buiten de comfort zone. Wie wou, kon zijn of haar naam plakken bij een idee en dat verder uitwerken in de volgende workshop die vorige week doorging. De uiteindelijke bedoeling is om de uitgewerkte cases te pitchen voor een jury waarvan de beste ideeën beloond worden met een inspirerende tweedaagse naar Rotterdam. 

Wiedt express
wiedt express