Skip to main content
  • Nieuws
  • "De weg naar de normaliteit is ingeslagen, maar er is ruimte om te versnellen"

"De weg naar de normaliteit is ingeslagen, maar er is ruimte om te versnellen"

  • 14/04/2021

Voka - Kamer van Koophandel Limburg verwacht een volwaardig exitplan voor álle sectoren. We vinden het niet meer dan normaal dat de beloofde versoepelingen na de paaspauze nu ook worden uitgevoerd: op 19/4 heropenen de scholen en de grenzen, op 26/4 wordt winkelen zonder afspraak overal weer mogelijk en starten de niet-medische contactberoepen waaronder de kappers weer op, en op 8/5 openen de horecaterrassen. Over een aantal weken zijn terugkeermomenten voor de thuiswerkers naar de werkvloer mogelijk. We houden de regeringen aan deze afspraak die onverkort en zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd.

“Voka – KvK Limburg is al maandenlang voorstander van een gestructureerd exitplan dat een minimale voorspelbaarheid en rechtszekerheid biedt. Dat pad lijkt nu ingeslagen en biedt een stuk vertrouwen. Maar ook sectoren die na meer dan een jaar crisis nog steeds gedeeltelijk of volledig in de kou staan, moeten nu richting exit kunnen gaan. We denken aan de cultuur- en evenementensector, cinema’s, fitnesscentra enz. Voor de horeca is een volledige heropening nog niet aan de orde en dat is een zware ontgoocheling. We zijn tevreden met het opheffen van het reisverbod, maar we pleiten voor een vaccinatiecertificaat dat echt vlot reizen mogelijk maakt vanaf de zomer”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

"Ook sectoren die na meer dan een jaar crisis nog steeds gedeeltelijk of volledig in de kou staan, moeten nu richting exit kunnen gaan."
"Ook sectoren die na meer dan een jaar crisis nog steeds gedeeltelijk of volledig in de kou staan, moeten nu richting exit kunnen gaan."

Voka – KvK Limburg stelt vast dat geleidelijk aan het pad naar de normaliteit wordt ingeslagen. Het eerder geboden perspectief voor reizen, niet-essentiële winkels, niet-medische contactberoepen en de horeca wordt grotendeels aangehouden. Dat is op zich goed nieuws: “Juist nu het draagvlak voor de maatregelen bij de mensen afneemt, kunnen ondernemingen uit de horeca, retail en vrijetijdssector en de niet-medische contactberoepen een deel van de oplossing zijn door op verantwoorde en veilige wijze te heropenen. Zeker de volledige heropening van de niet-essentiële winkels is een goede zaak want het winkelen op afspraak was een mislukking met zwaar omzetverlies voor de betrokken handelszaken”, stelt Johann Leten.

Maar de werkgeversorganisatie maakt ook kritische kanttekeningen bij het voorgestelde plan: “Dat de horeca na 6 maanden leed enkel buiten mag heropenen maar de sector geen concreet uitzicht heeft op een volledige herneming, is bikkelhard. Horeca-uitbaters weten gewoon niet waar ze aan toe zijn. En dat de reis-, cultuur- en eventsector ook nog geen enkel perspectief op normalisering krijgen, ligt bijzonder moeilijk. Specifieke steunmaatregelen blijven dan ook hard nodig voor die ondernemingen die geheel of gedeeltelijk verplicht gesloten blijven.”

Voka – KvK Limburg zette de vraag op de agenda naar wekelijkse terugkeermomenten voor medewerkers in bedrijven die verplicht telewerken. Het Overlegcomité zal die vraag in de komende weken inlossen. “Telewerk zal wellicht nog een tijd moeten aangehouden worden; daarom zijn wekelijkse terugkeermomenten essentieel voor het mentaal welzijn van de medewerkers en de continuïteit van de bedrijfsvoering, vindt Johann Leten. “Dit moet ook kunnen zonder bijkomende administratieve procedures. De invoering van de RSZ-tool voor de registratie van telewerk betekent immers een bijkomende paperasserij en een slag in het gezicht van de ondernemingen. Wij vragen dan ook de snelle afschaffing van deze nutteloze en onnodige maatregel.”

De vaccinatiecampagne komt stilaan op kruissnelheid, al zal de weg bezaaid blijven met onvoorziene hordes. Voka – KvK Limburg dringt er al maanden op aan om de ondernemingen mee in te schakelen in het vaccinatieproces, en herhaalt die oproep nu: “Als medewerkers ingeënt worden op de werkplek, komt de werk- en productieplanning zo min mogelijk in het gedrang. Het zal ons ook ervaring bijbrengen met het oog op volgende vaccinatiecampagnes. De covid-vaccins zullen immers ook de komende jaren toegediend moeten worden, naar analogie met het jaarlijks weerkerend griepvaccin waarbij werkgevers nu al een grote rol vervullen”, stelt Johann Leten.

Voka – KvK Limburg wil de Limburgse ondernemingen ook aanmoedigen om meer gebruik te maken van sneltests. “We merken dat veel ondernemingen met terechte praktische bezorgdheden zitten rond de sneltests. Het is te complex om deze aan te vragen en ze moeten afgenomen worden door gecertificeerde zorgverstrekkers. Het gecoördineerd inzetten van sneltests is nochtans een belangrijke factor in de weg uit deze crisis. We doen er alles aan om ook dit proces in een stroomversnelling te brengen”, aldus Johann Leten.

Contactpersonen

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen